Anlamsızlık ne demek, nedir ?

1. Anlamsız olma durumu, manasızlık, boşluk

Anlamsızlık sözlük anlamı nedir

a. Anlamsız olma durumu, manasızlık.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Anlamlılık sınamasından geçirilmiş bir ölçümün, sayıltılı değer sınırını aşamayarak salt rastlantıya bağlanabilir olması.
Köken: İngilizce non-significance
(BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü 1981)

Anlamsızlık ingilizce ne demek

n. insignificancy, insignificance, absurdity, absurdness, incoherence, inexpressiveness, barrenness; fatuity, frivolity, inanity, ineptitude, ineptness, nonsensicalness, nothingness, ridiculousness, unreason, vacuity

Anlamsızlık cümle içinde kullanımı

Sunyata
Mahayana Budizm’inin merkezi sayılan bir görüştür. Boşluk, gereksizlik, anlamsızlık anlamına gelmektedir. Boşluk kavramı, Budist öğretisindeki “Kendin Olmama”

Yalnızlık
duyan insan terkedilme, dışlanma, depresyon, güvensizlik, umutsuzluk, anlamsızlık, değersizlik ve kızgınlık duygularıyla doludur. Kendisinin hiç kimsenin

Kategori teorisi
ilişkilerle soyut olarak ilgilenen bir matematik kuramıdır. Yarı mizahi "soyut anlamsızlık" olarak da bilinir. Bir kategori birbirileriyle ilişkili matematiksel

Mesajcı RNA (Anlamsızlık aracılıklı yıkım bölümü)
Ana madde: Anlamsızlık aracılıklı yıkım Ökaryot mesajlar, mesaj içinde erken durma kodonlarına (anlamsız kodonlara) bakan "anlamsızlık aracılıklı yıkım"

Gece (film, 1961)
anlattığı ve gayrıresmi olarak "İletişimsizlik Üçlemesi" adı verilen (bazen "Anlamsızlık ve Yabancılaşma Üçlemesi" olarak da anılır) üç filminden ikincisidir

, , ,