Değişme ne demek, nedir ?

1. Değişmek eylemi.
2. Değişim, mübadele

Değişme sözlük anlamı nedir

Aldatarak oynanan kar topu oyunu: Arkadaşlarla degişme oyunu oynadık.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

a.
1. Değişmek işi.
2. Değişim: Bu suyla yıkanan insanlarda çok geçmeden garip değişmeler ortaya çıkmaya başladı. -L. Tekin.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Yeni doğan çocuklarda görülen bir hastalık,
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Dilde kendiliğinden veya bir etkenle oluşan başkalaşma: Ses değişmesi, yapı değişmesi, anlam değişmesi.
Köken: İngilizce change
(BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü 1972)

Değişik araçlarla çalışan jimnastikçilerin birbirlerinin yerlerine geçmeleri, gösteri araçlarını değişmeleri.
Köken: İngilizce change
(BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü 1983)


Köken: İngilizce alteration (rock)
(BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu 1979)

Sıra ile biri dinlenip, öteki koşan ikişer kişilik takımlar arasında yapılan Amerikan yarışlarında, koşucuların değişmeleri.
Köken: Fransızca relais
(BSTS / Çiftteker Terimleri Sözlüğü 1970)

Bütün nesne ve olayların her türlü devimi ve etkileşmeyi, bir durumdan bir başka duruma her türlü geçişi dile getiren en genel varoluş biçimi.
Köken: İngilizce change
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)

Oynamayan yedek oyuncunun oynayanın yerini alması.
Köken: İngilizce substitution
(BSTS / Uçantop Terimleri Sözlüğü )

fizik:
1. Bir dalganın genlik, evre ve sıklığının bir yasaya göre zaman içinde ayrımlılaşması.
2. Bir sesin yayınımı sırasında oluşan güç, vurgu, ton ayrımlılaşmalarmın her biri.
Köken: İngilizce modulation
(BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü 1980)

Kayaç ve mineral yapıcı olay.
Köken: İngilizce alteration
(BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü 1971)

(karşılık: variyasyon,) (Lat. variare = değişmek): Esas tipe göre belirli karakterlerde görülen ayrılıklar.
Köken: İngilizce variation
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963)

Değişme ingilizce ne demek

adj. transition, transitional
n. alteration, changing, chopping, interchange, shift, switch, transmutation, turn, vicissitude

Değişme cümle içinde kullanımı

Bu kadar büyük değişme için mutlaka bir kadın parmağı lazım.
- R. N. Güntekin

, , ,