İnhitat ne demek, nedir ?

1. Çökme, gerileme, alçalma.
2. Güçten düşme, inginlik, yaşlanma

İnhitat sözlük anlamı nedir

a. (inhita:tı) esk.
1. Son bulma, yıkılıp dağılma: Yükselmeyen düşer / Ya terakki ya inhitat -T. Fikret.
2. Güçten düşme, inginlik, yaşlanma: Evvelce pek meşhurken artık sesinin bozulmaya başladığı, inhitat zamanlarına geldiği söylenirdi. -A. Ş. Hisar.
Köken: Arapça in§iµ¥µ
(Güncel Türkçe Sözlük )

,