öhl ile başlayan kelimeler

5 harfli kelimeler
öhlem

Önlem.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

öhlez

Zayıf, cılız, ölmek üzere olan.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. bk. öflez-
1.
2. Beceriksiz, uyuşuk, pısırık.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Hafif, ölgün (ışık için).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

7 harfli kelimeler
öhlezik

Zayıf, cılız, ölmek üzere olan.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Hafif, ölgün (ışık için).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)