üey ile biten kelimeler

4 harfli kelimeler

güey

Dağların güneş alan yamaçları.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Damat.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)