üyt ile biten kelimeler

4 harfli kelimeler

tüyt

bk. tut
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)