ğaş ile biten kelimeler

5 harfli kelimeler
çoğaş

Güneş.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. çoğaç
(Tarama Sözlüğü1965)

Cinsiyet: ErkekGüneş.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

dağaş

Küçük ve kıvrık kulaklı koyun ya da keçi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
kerğaş

Bir çeşit bitki.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

nağğaş

Nakkaş
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

7 harfli kelimeler
ahcağaş

< akçaağaç: akçaağaç
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

akcağaş

Kerestesi ak, yağsız, sert bir çeşit ağaç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

8 harfli kelimeler
çıllağaş

Ağustos böceği.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)