ısi ile biten kelimeler

6 harfli kelimeler
ayrısi

Başkası
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Aralarında bir bağlaşma olan öğelerin birliğini yitirerek bağımsızlaşması, bk. bağlaşı.
Köken: İngilizce dissociation
(BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü 1981)

7 harfli kelimeler
halbısi

< hal bu ise: halbuysa || halbısı ki || halbusa || halbuysam
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

hankısi

Hangisi
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

mığdısi

bk. mırğdısi
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

8 harfli kelimeler
mırğdısi

Hrıstiyan hacısı; Kudüs'ü ziyaret etmiş kimse; hacı olmasına rağmen kötü davranışları olan kimse. || hem haci hem mırğdısi: onun hacılıkla alakası yok anlamına bir deyim
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

9 harfli kelimeler
mıknatısi

sf. (mıknatısi:) esk. Mıknatısla ilgili, manyetik.
Köken: Arapça mi®n¥µ³s³
(Güncel Türkçe Sözlük )

11 harfli kelimeler
harcirahısi

bk. harcirah
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)