şab ile başlayan kelimeler

4 harfli kelimeler

şaba

Düğünde, oyundan sonra davulcunun topladığı parsa.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şâbe

Düğünde, oyundan sonra davulcunun topladığı parsa.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şâbı

İri, söbe taneli, büyükçe çekirdekli, sert, geç olgunlaşan bir çeşit üzüm
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

5 harfli kelimeler
şabab

Sevimli, güldürücü kimse.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şabak

Boynuzsuz keçi, koyun.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kafasının arkası yassı kişi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bakımsız bağ.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şaban

a. (şa:ba:nı) Ay takviminin sekizinci ayı, üç ayların ikincisi.
Köken: Arapça şa¤b¥n
(Güncel Türkçe Sözlük )

Söyleyiş: (şa:ban) Cinsiyet: ErkekArabi ayların sekizincisi, ramazandan önce gelen ay.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

şabaş

Düğünde, oyundan sonra davulcunun topladığı parsa.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Düğünde çalgıcı ve oyuncular için toplanan para, sevinmelik.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bahşiş (Çayağzı)
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şabır

Bir bataklık bitkisi
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İnce saz otu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şabka

Çocuklara takılan yemek önlüğü.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şabla

1.Labada.
2.Öksürük için kullanılan bir çeşit dağ otu.
3.Ekine zararlı bir çeşit bitki.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kalın hayvan gönü.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Araba iğine takılan demir bilezik.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Tokat.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Labada.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sille, tokat, şamar.
(Tarama Sözlüğü1971)

şabta

Sırık.
(Tarama Sözlüğü1971)

şabut

Sazangiller (Cyprinidae) familyasından, Dicle-Fırat nehir sisteminde yaşayan 50 kg üzerinde ağırlığa, 2 metreye yakın boya ulaşabilen, vücudu büyük pullarla örtülü ve yanlardan yassılaşmış, rengi sırtta koyu kahverenkli, yanlarda esmer kahverengi, karın bölgesinde ise kirli sarı, anal ve kuyruk yüzgeçleri koyu, diğer yüzgeçleri açık renkli olan bir tür.
Lat. Barbus grypus
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

6 harfli kelimeler
şabçak

Bakır ya da teneke maşrapa
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şabdik

Don.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şabıla

Labada
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şablak

Tokat.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şablon

a.
1. Üzerindeki harf ve şekillerin çevre çizgileri kalem ucu girecek biçimde oyuk olan, bu çizgilerden kalemle istenilen biçim elde edilen, metal veya plastikten cetvel.
2. Değişik alanlarda düzeltme, belirleme, ölçme, denetleme işlerinde kullanılan ve yaptığı işe göre yapısı değişen araç.
3. mec. Çok kez tekrarlandığından kanıksanmış basmakalıp örnek.
Alm. Schablone
(Güncel Türkçe Sözlük )

bk. kalıp
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu)

şabşak

1.bk. şapşak (I)-
1.
2.Ağaçtan oyulmuş, giysi yıkamakta kullanılan tokaç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Boşboğaz, geveze
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ağaçtan oyma tas, bardak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Pisboğaz, obur.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

7 harfli kelimeler
şabadan

Boşboğaz, geveze.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şabbaht

Şeftali.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şabılat

Tarlada biten, iri yapraklı bir çeşit ot.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şablama

Tokat.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bulgurla çekilmiş etten yapılan ızgara köfte.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

8 harfli kelimeler
şabahana

< Far. şâb-hâne: Şaphane: Erzurum'da bir semtin adı ki, vaktiyle burada hayvan derileri şaplanarak 'dabahana' ya verilirmiş
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şabanözü

öz. a. (şa:ba'nözü) Çankırı iline bağlı ilçelerden biri.
(Güncel Türkçe Sözlük)

şabatkün

Cumartesi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şabbalah

Şaplak. || şeytan şabbalahi: kâğıttan yapılan körüklü bir oyuncak; hızla geçirildiğinde şak diye ses çıkardığı için bu ad verilmiştir
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şabloncu

a. Bir düşünceyi enine boyuna irdelemeden olduğu gibi benimseyen veya kabullenen kimse.
(Güncel Türkçe Sözlük)

9 harfli kelimeler
şabalamak

Çalgıcı, bahşiş almak için, dinleyicilerden birinin önüne gelip çalmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

10 harfli kelimeler
şabadanlık

Boşboğazlık, gevezelik.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şabanlaşma

a. Şabanlaşmak durumu.
(Güncel Türkçe Sözlük)