atı ile başlayan kelimeler

3 harfli kelimeler

atı

Düğün bahşişi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. kazmak
(Tarama Sözlüğü)

a. (a:ti:) esk. Gelecek: Ne harabiyim ne harabatiyim / Kökü mazide olan atiyim -Y. K. Beyatlı.
Köken: Arapça ¥t³
(Güncel Türkçe Sözlük )

4 harfli kelimeler

atıç

[bk. atcak]
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

atık

sf. Atılmış, atılan.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Meni, döl.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Olmuş bitmiş, tamamlanmış: Bu gün binanın yapısını atık ettim.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yoğurt çalkalanan küçük yayık.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Çarpık, bükük, eğri.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Artık, gayrı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Rüzgârla bir çukura yığılan kar.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Çarpık, eğik (tahta, demir vb. için).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Bir fiziksel ya da kimyasal süreçte işlenen özdeklerin, artakalıp işe yaramayan bölümü.
2. Yeniden eritilip dökülebilir, bozuk dökme metaller.
Köken: İngilizce waste, refuse
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü 1981)

Köken: İngilizce dirtied rock
(BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu 1979)

madencilik: Maden çalışmaları sonunda oluşan değersiz parçacıklar.
Köken: İngilizce dirtied rock
(BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü 1980)

Gıda endüstrisinde üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan veya atılan maddelerin tamamı.
Köken: İngilizce waste
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

(I) sf. Çabuk davranan, çevik.
(Güncel Türkçe Sözlük)

(II) sf. (ati:k) esk. Eski, eski zamanla ilgili.
Köken: Arapça ¤at³®
(Güncel Türkçe Sözlük )

Yuvasına alışmış, insancıl güvercin.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Açıkgöz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Cinsiyet: Erkek
1. Eski.
2. Özgür, hür.
3. Asil, soylu.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

Söyleyiş: (a:tik) Cinsiyet: KızBerrak, saf, değerli.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

atıl

sf. (a:tıl)
1. Tembel.
2. İşsiz, aylak.
3. Etkisiz, işe yaramaz.
4. fiz. Süreduran.
Köken: Arapça ¤¥µil
(Güncel Türkçe Sözlük )

Atılma eyleminin yapılması için verilen komut.
Köken: İngilizce Fleche!
(BSTS / Kılıçoyunu Terimleri Sözlüğü )

Cinsiyet: ErkekGirişken ol, ilerlemek için çaba göster, hızla ilerle, atılgan ol anlamlarında kullanılan bir ad.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

atım

a.
1. Atma işi: Kimi yayı öptü, kimi fırlattı / En er kemankeşe yetti üç atım -Y. K. Beyatlı.
2. Atılan bir şeyin gidebildiği uzaklık: Bir kurşun atımı yer.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Lokma: Gel bir atım alıver.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Alışılmış değeri değişmeyen akım, gerilim gibi bir niceliğin kısa süreli patlarcasına artıp sönüşü.
Köken: İngilizce pulse
(BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü 1983)

Adım.
(Tarama Sözlüğü1963)

atış

a.
1. Atma işi.
2. Kalp veya nabzın vuruşu, çarpışı.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Ateş.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

atız

Cinsiyet: Erkekİki dere arasındaki su geçecek set.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

atıf

a.
1. Yöneltme, çevirme.
2. İlişkili bulma.
3. Gönderme.
Köken: Arapça ¤aµf
(Güncel Türkçe Sözlük )

Söyleyiş: (a:tıf) Cinsiyet: Erkek
1. Eğilen, meyleden.
2. Bağlayan.
3. Şefkatli, sevecen
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

5 harfli kelimeler
atıcı

sf.
1. İyi nişan alan, attığını vuran (kimse).
2. mec. Yalancı, asılsız şeyler uydurup söyleyen (kimse).
(Güncel Türkçe Sözlük)

Hallaç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Küçük hıyar.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

atıfa

Söyleyiş: (a:tıfa:) Cinsiyet: Kızbk. Atıfe
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

atıfe

Söyleyiş: (a:tıfe) Cinsiyet: Kız
1. Eğilen, meyleden.
2. Bağlayan.
3. Şefkatli, sevecen.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

atılı

sf. Atılmış, ertelenmiş, tehirli.
(Güncel Türkçe Sözlük)

6 harfli kelimeler
atıfet

a. (a:tıfet) esk.
1. İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet.
2. Karşılık beklemeden gösterilen sevgi.
Köken: Arapça ¤¥µifet
(Güncel Türkçe Sözlük )

atıget

Etiket.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

atılan

Çavlan, şelâle.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Çağlayan, şelale
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

atılay

Cinsiyet: Erkekbk. AtalayCinsiyet: Kızbk. Atalay
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

atılım

a.
1. Atılma işi.
2. İleri atılma.
3. Hızla ilerleme, hamle, savlet: Çocuklar her atılımını boşa çıkarıyor, onunla alay ediyorlar. -A. İlhan.
4. Sayı kazanmak amacıyla yapılan atılış, hücum.
5. mec. Herhangi bir konuda ilerleme çabası: Çok hızlı bir gelişmeyle kısa bir süre içinde çok büyük atılımlar yapılmıştır. -M. And.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Sıçramaya girerken atılım hareketi.
Köken: İngilizce appeal
(BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü 1983)

Niceliksel değişmelerin bir toplumsal olgunun eski niteliklerinde değişikliklere yol açıp yeni bir nitelik ortaya çıkardığı köklü değişiklik aşaması.
Köken: İngilizce leap
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)

Doğrudan doğruya sayı kazanmak amacıyla yapılan hamle.
Köken: İngilizce attack
(BSTS / Alantopu Terimleri Sözlüğü )

Doğrudan doğruya sayı kazanmak amacıyla yapılan hamle.
Köken: İngilizce attack
(BSTS / Masatopu Terimleri Sözlüğü )

atılış

a. Atılma işi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

atılma

a. Atılmak işi: Vezin ve kafiyenin atılması, lirizmden yüz çevirme, imge kullanılmaması, şiirde yenilik sayılıyordu. -S. Hilav.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Bir dürtüş ya da vuruşu, karşı yarışmacıya doğru sıçrayıp ona çarpmadan havada uygulama.
Köken: İngilizce Fleche
(BSTS / Kılıçoyunu Terimleri Sözlüğü )

atımcı

a. Hallaç.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Hallaç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

atınak

Dilim: iki atınak karpuz yedim.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

atıncı

Altıncı
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

atınım

1. Eşit aralıklarla yinelenen atım.
2. Dalgalı akımın bir yöndeki akışı sırasında etksicik dalgasının kabarması.
Köken: İngilizce pulsation
(BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü 1983)

atıntı

1. İki tarlanın sınırını belirten toprak yığını.
2. Çift sürerken dönüm başında öküzlerin döndüğü yer.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Rüzgârla bir çukura yığılan kar.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Gelin çeyizi kesilirken akrabalara alınan hediyelik giysiler.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

atışma

a.
1. Atışmak işi: Başka karı kocalar gibi ikide bir atışma âdetimiz yoktur. -R. Erduran.
2. ed. Saz şairleri, belli bir ayak üzerine karşılıklı deyiş söyleme.
(Güncel Türkçe Sözlük)

İki veya daha fazla çalgı ustasının, hangisinin çalgıya daha hâkim olduğunu göstermek amacıyla belli bir ritim üzerinde sırayla solo atmalarına dayalı yarışma.
Köken: İngilizce battle
(BSTS / Gitar Terimleri Sözlüğü )

Saz ozanlarının koşukla tartışmaları.
(BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974)

7 harfli kelimeler
atıhmak

1. Boy atmak, uzamak.
2. Birden ilerlemek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

atıkmak

1. Kötü ünü çıkmak.
2. Ün kazanmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Gürbüzleşmek, büyümek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

atılgan

sf.
1. Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan, acar.
2. Girişken.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Çavlan, şelâle.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Cinsiyet: Erkek
1. Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan kimse.
2. Girişken.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

atılmak

(-den)
1. Atma işine konu olmak: 0 romanlarda kırpılan, atılan yerler var mıdır? -A. Ağaoğlu.
2. (-e) Saldırmak, hücum etmek: Düşmanın üzerine atıldı.
3. (nsz) Bir şeye doğru birden gitmek, birden bir davranışta bulunmak: Küçük köpek ince sevinç çığlıkları çıkarıyor, zıplıyor, havlıyor, atılıyordu. -S. F. Abasıyanık.
4. (-e) Başlamak: Bu gençlerden bir kısmı Anadolu içlerinde hatta Asya'da ne çetin sergüzeştlere atıldılar. -F. R. Atay.
5. (-e) Bir işe girişmek.
6. (nsz) Patlatılmak: Silah atıldı. Top atıldı.
7. Bir yerden, görevden veya işten uzaklaştırılmak.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Kapı, pencere keresteleri eğrilmek: Kapı pek fena atılmış, kapanmıyor.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ağaç ya da madensel kapı, pencere vb. nesneler eğrilmek, çarpılmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

atınmak

Yüzmek: Çayda atındım.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)