bef ile başlayan kelimeler

3 harfli kelimeler

bef

Evet, peki
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

4 harfli kelimeler

befa

bk. vefa
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

5 harfli kelimeler
befat

Vefat
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

befet

bk. vefat
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

8 harfli kelimeler
befenyum

Genelde yuvarlak kurtlara karşı kullanılan kuvaterner amin türevi bir madde.
Köken: İngilizce bephenium
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )