bef ile biten kelimeler

3 harfli kelimeler

bef

Evet, peki
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

5 harfli kelimeler
sebef

Neden, sebep.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

10 harfli kelimeler
lorakarbef

Aksetil esteri ikinci nesil sefalosporin grubu antibiyotik.
Köken: İngilizce loracarbef
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )