cıd ile başlayan kelimeler

4 harfli kelimeler

cıda

a. esk. Mızrak.
Moğ.
(Güncel Türkçe Sözlük )

Süs.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1.bk. cida (I).
2. Olta.
3. İnce uzun tahta.
4. Tınaz savurmakta kullanılan çatal şeklinde tahta.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Pulluk vidası: Cıdaları pulluğa tak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Aşırı istek.
2. Aşerme.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İnat, iddia.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kargı, mızrak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Süngü, kargı, mızrak, harbe
(Tarama Sözlüğü1965)

Kargı, mızrak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İnat, direnme.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Cinsiyet: ErkekSüngü, mızrak.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

5 harfli kelimeler
cıdal

Ayrı, aksi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Mızıkçılık.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Huysuz ve sinirli (kimse).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Tarandıktan sonra eğrilmek üzere olan yünleri tutmaya yarayan çatallı ağaç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Cinsiyet: ErkekSabır.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

cıdam

Yaramaz, afacan.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

a. esk. Sabır.
Moğ.
(Güncel Türkçe Sözlük )

Sabır
(Tarama Sözlüğü1965)

Cinsiyet: ErkekSabır.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

cıdar

1. Sakat.
2. Çatlak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

a. (cida:rı) esk.
1. Duvar.
2. bit. b. Zar.
Köken: Arapça cid¥r
(Güncel Türkçe Sözlük )

Zar.
Köken: İngilizce membrane
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Hayvanların ön ayaklarını topuklarından birbirine bağlayan kayış veya ip.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Çam ağacı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdav

Mızıkçılık.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kavga arayan.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1.bk. cidav (I)-
1.
2.bk. cidav (I)-
2.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Derin, işleyen yara, büyük çıban (genellikle at ve eşeklerde görülür).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ezik, çürük.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Omuzbaşı, kürek kemiğinin (insan ve hayvanlarda) üstü.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Üzeri kapanmış yara
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Hayvanın omuz başında semer veya eğer vurmasından hasıl olan yara
(Tarama Sözlüğü1965)

1. Derin, işleyen yara, büyük çıban (genellikle at ve eşeklerde görülür).
2. Ezik, çürük.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Omuzbaşı, kürek kemiğinin (insan ve hayvanlarda) üstü.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kavgacı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kötü kadın.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yeni açılan yara.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdık

1. Karlı günlerde kuş yakalamak için çubuktan yapılmış bir çeşit tuzak.
2. At kılından yapılmış kuş tuzağı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kavgacı: Tıktıkı ile alış veriş, cıdık ile iş görme.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Çok olgun: Domatesler cıdık, ele almıya gelmez.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kâğıt kenarı süsü.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Azıcık, bir parça.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Av hayvanlarına kurulan bir tür tuzak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Fazla olgun meyve.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yabanî asma üzümü.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Üzümleri küçük olan yaban asması.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdıl

1.bk. cıdılı.
2. Elin en küçük parmağı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Küçük, zayıf, ince.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdın

Kenar, uç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Gurur, onur.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdır

Küçük, zayıf, ince.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Öfke, sinir.
2. bk. cıdırgı.
3. Öfkeyi tahrik eden nokta.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. İrileşmiş yara.
2. Vücutta sık sık çıkan çıban.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kuvvet, güç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Gurur, onur.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Cirit.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İnsan vücudundaki kir.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Titiz, sinirli.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kıvırcık
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
cıdağı

a. hlk.
1. Atın iki omzunun arası.
2. Derin, işleyen yara, büyük çıban.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Derin, işleyen yara, büyük çıban (genellikle at ve eşeklerde görülür).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Omuzbaşı, kürek kemiğinin (insan ve hayvanlarda) üstü.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Derin, işleyen yara, büyük çıban (genellikle at ve eşeklerde görülür).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdağu

Derin, işleyen yara, büyük çıban (genellikle at ve eşeklerde görülür).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Yaramaz.
2. Hırçın.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yaramaz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Hırçın.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1.bk. cidagu-
1.
2.bk. cidagu-
2.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdala

Yaramaz, afacan.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdama

Beğenip isteme.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdanı

Yaramaz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. cidagu -1
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdava

bk. cidav (I)
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdavı

1.bk. cidav (I)-
1.
2. bk.cidav (I)-
2.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Aksi, inatçı.
2. Yaramaz, afacan.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Derin, işleyen yara, büyük çıban (genellikle at ve eşeklerde görülür).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ezik, çürük.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Omuzbaşı, kürek kemiğinin (insan ve hayvanlarda) üstü.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Aksi, inatçı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Derin, işleyen yara, büyük çıban (genellikle at ve eşeklerde görülür).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ezik, çürük.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Omuzbaşı, kürek kemiğinin (insan ve hayvanlarda) üstü.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kavgacı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1.bk. cidav (I)-
1.
2.bk. cidav (I)-
2.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1.bk. cidav (II).
2.bk. cidavı (III)-
1.
3.bk. cidav (III).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Huysuz, yaramaz, çok ağlayan (çocuk için).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

hlk. Cidago fistülü.
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü)

cıdavu

Aksi, inatçı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Derin, işleyen yara, büyük çıban (genellikle at ve eşeklerde görülür).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Omuzbaşı, kürek kemiğinin (insan ve hayvanlarda) üstü.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Derin, işleyen yara, büyük çıban (genellikle at ve eşeklerde görülür).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kavgacı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Aceleci, heyecanlı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Hileci.
2.bk. cidav (II).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıddav

Gamsız, şen kadın.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdılı

Küçük, zayıf, ince.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdmak

Didiklemek, parçalamak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1.bk. cıdık etmek.
2. Ayaklarından tutup ikiye ayırmak: Başım kızarsa seni cıdarım.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdrık

Azıcık, bir parça.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

7 harfli kelimeler
cıdabır

Yarma buğday, et suyu ile kaynatılarak yapılan çorba.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdamak

Beğenmek, istemek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sabretmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Beğenmek, istemek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdamık

Sabırlı olan (kimse).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdavlu

Vücudunda daimi yara bulunan (kimse).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıddane

Azıcık, bir parça.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdıdık

Azıcık, bir parça.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdımak

Oyun bozanlık etmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdımık

Azıcık, bir parça.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cıdırgı

Titiz, sinirli.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)