cuğ ile başlayan kelimeler

5 harfli kelimeler
cuğap

Cevap
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cuğla

Biçilmiş ekin demeti.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Balık avlamak için kullanılan uzun bir çubuğun ucuna bağlanmış koni şeklindeki ağ.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ağaç kepçe.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cuğur

Büyük çıngırak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Çalı süpürgesi.
2.bk. çaltı (I)-
1.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Diken, çalı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Eski bir çeşit nefesli saz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cuğuş

Kulakları küçük koyun.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cuğuz

Oyunbozan, mızıkçı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

8 harfli kelimeler
cuğutmak

Dalgın düşünmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Üşüyerek büzülmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cuğuzluk

Mızıkçılık.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

10 harfli kelimeler
cuğullamak

Dalgın düşünmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İhbar etmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Keşfetmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Büzülüp düşünmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ara bozmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Ele vermek, bildirmek, bilgi vermek.
2. Yeni bir şey bulmak, keşfetmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cuğurlamak

Bir şeyi avucunda sıkıp buruşturmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

11 harfli kelimeler
cuğurdatmak

İstekle yutkunmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cuğuzlanmak

Oyunda mızıkçılık etmek,
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)