cub ile başlayan kelimeler

4 harfli kelimeler

cubi

Çeşme tıkacı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

5 harfli kelimeler
cubul

Geçim darlığı çeken, yoksul, züğürt.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Küçük oda.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Hendek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yabanî üzüm.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cubur

Geçim darlığı çeken, yoksul, züğürt.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sulu çamur.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Üzüm posası
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Çiçek bozuğu yüzlü, çopur.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kötü.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

< Rum: Üzüm posası
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Gübre.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cubuş

Meyvelerin yenmeyen yerleri.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kulakları küçük koyun.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cubut

Kendine çok güveni olan.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kısa boylu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
cubara

Çingene.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cubbal

Boz renkli bir cins tarla kuşu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Cankurtaran düdüğü.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)