eac ile başlayan kelimeler

3 harfli kelimeler

eac

bk. Doğu Afrika Topluluğu
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004)