flı ile biten kelimeler

5 harfli kelimeler
gıflı

1. Süslü: Şu kız çok gıflı.
2. Hızlı: Gıflı gıflı gitti şimdi de yoruldu.
3. Aceleci (kimse).
4. İstekli.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

kıflı

Oynak, şımarık : Senin Haççe büyüyünce pek kıflı olacak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

paflı

Pis: Ne paflı kadınmış.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şaflı

Yatak gibi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kadının dişilik organı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Salyalı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
alaflı

1. Ateşli, alevli.
2. Kızgın, öfkeli, istekli, arzulu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

zarflı

sf. Zarfı olan: Zarflı fincan içindeki kahveyi usul üzere tepsiden almış. -R. H. Karay.
(Güncel Türkçe Sözlük)

7 harfli kelimeler
etraflı

sf.
1. Ayrıntılı, eksiksiz, kapsayıcı.
2. zf. Ayrıntılı, eksiksiz, kapsayıcı bir biçimde.
(Güncel Türkçe Sözlük)

insaflı

sf. İnsafı olan, acıyarak hakkını vererek davranan: Basitlik, aleladelik derken belki de biraz insaflı davranıyorum. -O. V. Kanık.
(Güncel Türkçe Sözlük)

kılıflı

sf. Kılıfı olan veya kılıf içinde bulunan.
(Güncel Türkçe Sözlük)

pasaflı

1. Temiz olmayan, karışık : Bu haşhaş çok pasaflı.
2. bk. pasahlı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İşine ve giyimine özen göstermeyen, temiz ve düzenli olmayan.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sınıflı

sf. Sınıfı olan.
(Güncel Türkçe Sözlük)

şataflı

1.Neşeli, eğlenceli, gürültülü.
2.İştahlı.
3.Huysuz, yaygaracı, tezcanlı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1.Gösterişli, süslü.
2.Albenili, çekici.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Gösterişli.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

taraflı

sf.
1. Yanı ve yönü olan.
2. Herhangi bir yöreden olan.
3. a. Yandaş.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Bölmeli
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

vasıflı

sf. Nitelikli.
(Güncel Türkçe Sözlük)

8 harfli kelimeler
cafcaflı

sf.
1. Gösterişli, fazla şık, şatafatlı: Ada vapuru yandan çarklı / Bayraklar donanmış cafcaflı -M. C. Anday.
2. Karışık, gürültülü patırtılı, tehlikeli: Taburda hem de muharebenin en cafcaflı yerindeydim. -Ö. Seyfettin.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Gösterişli, renkli, parlak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

çarşaflı

sf.
1. Üzerinde çarşaf olan.
2. Çarşaf giymiş olan (kimse): Türk Ocağının en ileri adımlarından biri, çarşaflı hanımı piyano çalmak için sahneye çıkarmak olmuştur. -F. R. Atay.
(Güncel Türkçe Sözlük)

kıncıflı

Cilveli.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

masraflı

sf. Çok masraf gerektiren, pahalıya çıkan: Bu, masraflı bir iş.
(Güncel Türkçe Sözlük)

şantaflı

Eğlenceli.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)