hit ile başlayan kelimeler

5 harfli kelimeler
hitan

a. (hita:nı) esk. Sünnet etme.
Köken: Arapça ¬it¥n
(Güncel Türkçe Sözlük )

hitbe

Erkeklerin yaptıkları şerbet töreni.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

hitit

öz. a. tar. MÖ XX-XII. yüzyıllar arasında Anadolu'da, XII-VIII. yüzyıllar arasında Hatay ve Kuzey Suriye'de devletler kurmuş olan eski bir ulus, Eti.
Köken: Fransızca hittite
(Güncel Türkçe Sözlük )

hitte

Takdirde sözcüğü gibi durum ya da koşul anlatır.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

hitap

a. (hita:bı) Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme.
Köken: Arapça ¬iµ¥b
(Güncel Türkçe Sözlük )

6 harfli kelimeler
hitabe

a. (hita:be) esk. Söylev: Doktor Hikmet'e yönelmiş olmakla beraber sözleri artık umumi bir hitabe şeklini alıyordu. -Y. K. Karaosmanoğlu.
Köken: Arapça ¬iµ¥be
(Güncel Türkçe Sözlük )

hitiri

Bir çeşit erik.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

hittak

Olmamış, ham kavun.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

7 harfli kelimeler
hitaayi

Kızlık zarı ameliyatsız açılamayan (kız): Gız hitaayi cinsinden imiş.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

hitaben

zf. (hita:ben) Sözü birine yönelterek, hitap yoluyla.
Köken: Arapça ¬iµ¥ben
(Güncel Türkçe Sözlük )

hitabet

a. (hita:bet) Etkili söz söyleme sanatı.
Köken: Arapça ¬iµ¥bet
(Güncel Türkçe Sözlük )

< Köken: Arapça hitâbet: hitabet
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

hititçe

öz. a.
1. Eti dili.
2. sf. Bu dille yazılmış olan.
(Güncel Türkçe Sözlük)

hitmiye

Hatmi çiçeği.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

8 harfli kelimeler
hitlerci

sf. Nazist.
(Güncel Türkçe Sözlük)

9 harfli kelimeler
hitleşmek

Tartışmak, uğraşmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

10 harfli kelimeler
hititoloji

öz. a. (l ince okunur) Eti dili ve eserlerini konu alan bilim dalı.
Köken: Fransızca hittitologie
(Güncel Türkçe Sözlük )