hit ile biten kelimeler

5 harfli kelimeler
cahit

Söyleyiş: (ca:hit) Cinsiyet: ErkekÇok çalışan, çaba gösteren kimse.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

muhit

a. (muhi:ti)
1. Çevre, yöre, etraf: Geniş enginlere, bitmez ufuklara alışan korsanı bu dar muhit sıkıyordu. -N. Hikmet.
2. mec. Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insanlar topluluğu, çevre: Büyük bir sevinç içinde olan Mevlâna, artık onu muhitine bağlayabilmek için bir çare düşünmüştü. -A. H. Çelebi.
Köken: Arapça mu§³µ
(Güncel Türkçe Sözlük )

(< Köken: Arapça muhit) muhit, çevre
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

< Köken: Arapça muhît: muhit || muhet || mühüd || yerimizin muhiti: muhitimiz
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. çevre
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963)

nahit

Düz taş.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Söyleyiş: (na:hit) Cinsiyet: Erkek
1. Zühre, Venüs gezegeni.
2. Köken: Arapça Ergenliğe erişmiş
Far.
(Kişi Adları Sözlüğü )

zahit

sf. (za:hit) esk. Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse): Bu sualin karşısında, hakikati inkâr olunmuş bir zahit gibi doğruldu. -Ö. Seyfettin.
Köken: Arapça z¥hid
(Güncel Türkçe Sözlük )

Söyleyiş: (za:hit) Cinsiyet: ErkekDinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse, sofu.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

şehit

a. Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse: Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. -A. N. Asya.
Köken: Arapça şeh³d
(Güncel Türkçe Sözlük )

( < Köken: Arapça şehîd) Şehit// şehit olmak: şehit düşmek
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Din yolunda canını veren kimse.
(BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974)

lahit

a. (l ince okunur)
1. Duvarları taş veya tuğladan, üstü taş bir kapakla örtülü mezar: Firavun'un açık lahitlerindeki boğuk yankıları dinledim. -Y. K. Karaosmanoğlu.
2. Taş veya mermerden oyma mezar.
Köken: Arapça la§d
(Güncel Türkçe Sözlük )

şahit

isim, hukuk (şa:hit) Arapça şāhid
(Türk Dil Kurumu )

Tanık Kendisine uzun uzun anlattığım hikâyemin şahidi yoktu.
isim, hukuk
(R. H. Karay )

6 harfli kelimeler
mülhit

sf. esk.
1. Dinsiz, imansız.
2. Doğru yoldan çıkmış.
Köken: Arapça mul§id
(Güncel Türkçe Sözlük )

7 harfli kelimeler
malahit

Formülü CuCO
3.Cu(OH)2 olan monoklinik sistemde kristallenen bakır karbonat.
Köken: İngilizce malachite
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

ossahit

Hemen, anında.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

mücahit

a. (müca:hit) Kutsal ülküler uğruna savaşan kimse, alperen.
Köken: Arapça muc¥hid
(Güncel Türkçe Sözlük )

Söyleyiş: (müca:hit) Cinsiyet: ErkekDin uğruna savaşan, uğraşan, savaşçı.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

aldehit

a. kim. Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sıvı.
Köken: Fransızca aldéhyde
(Güncel Türkçe Sözlük )

Yapısında CHO grubu olan organik bileşiklerin genel adı.
Köken: İngilizce aldehyde
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

(kimya)
Köken: Fransızca aldéhyde
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Alkolün oksidasyonuyla oluşan organik bir bileşik.
Köken: İngilizce aldehyde
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Fonksiyonel aldehit grubu taşıyan, kimyasal olarak asit ve alkole dönüşebilen herhangi bir organik molekül.
Köken: İngilizce aldehyde
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

8 harfli kelimeler
muvahhit

sf. esk. Tanrı'nın birliğine inanan.
Köken: Arapça muva§§id
(Güncel Türkçe Sözlük )

Cinsiyet: ErkekAllah’ın birliğine inanan.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

müttehit

sf. esk.
1. Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş.
2. Birleşik.
Köken: Arapça mutte§id
(Güncel Türkçe Sözlük )

9 harfli kelimeler
müteahhit

a. Yüklenici: Bundan sonra müteahhit eline çay verenin burnuna karıncalar dolsun! -A. Dino.
Köken: Arapça mute¤ahhid
(Güncel Türkçe Sözlük )

Kendi adına veya sözleşmeciden devraldığı inşaat işini yapmakla yükümlü gerçek kişi.
Köken: İngilizce building contractor, contractor, builder
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)

10 harfli kelimeler
abdülvahit

Söyleyiş: (abdülva:hit) Cinsiyet: ErkekTek ve eşsiz olan Tanrı'nın kulu.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

metaldehit

Formülü (CH3CHO) olan, asalak giderici veya yakıt olarak kullanılan organik çözücülerde çözünen, suda çözünmeyen beyaz aset aldehit polimeri.
Köken: İngilizce metaldehyde
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

paraldehit

Formülü (OCHMe)3, mol kütlesi 132,2 g, yoğunluğu 0,992 g/mL, e.n. 11 °C, k.n. 128 °C olan, alkaloid ve fuksin eldesinde kullanılan suda çözünen keskin kokulu, renksiz bir sıvı .2,4,6-trimetil-1,3,5-trioksan.
Köken: İngilizce paraldehyde
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

Üç asetaldehid molekülünün halka oluşturması sonucu meydana gelen ve hipnotik amaçla kullanılan keskin kokulu, yanıcı, siklik bir bileşik.
Köken: İngilizce paraldehyde
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

11 harfli kelimeler
anisaldehit

Yemlere katılan sentetik tatlandırıcı.
Köken: İngilizce p-metoksi propenil benzol
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

asetaldehit

H3C-CHO; renksiz, kokulu, su, alkol ve eterde çözünen bir bileşik. (Pek çok organik kimyasal özdeğin bireşiminde ya da çözücü olarak kullanılır.)
Köken: İngilizce acetaldehyde
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü 1981)

Formülü CH3CHO , e.n. 124 °C, k.n. 20,8 °C, yoğunluğu 0,786 g/mL olan, boğucu kokuya sahip, su, alkol ve eterde çözünen ,çözücü ve indirgeyici olarak ve organik bileşiklerin elde edilmesinde kullanılan renksiz bir bileşik.
Köken: İngilizce acetaldehyde
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

Gıda endüstrisinde kimyasal analizlerde kullanılan ve CH3 -CHO formülüyle gösterilen renksiz bir sıvı.
Köken: İngilizce acetaldehyde
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

H3C-CHO; renksiz, kokulu, su, alkol ve eterde çözünen bir bileşik. (Pek çok organik kimyasal özdeğin bireşiminde ya da çözücü olarak kullanılır.)
Köken: İngilizce acetaldehyde
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü 1981)

Formülü CH3CHO , e.n. 124 °C, k.n. 20,8 °C, yoğunluğu 0,786 g/mL olan, boğucu kokuya sahip, su, alkol ve eterde çözünen ,çözücü ve indirgeyici olarak ve organik bileşiklerin elde edilmesinde kullanılan renksiz bir bileşik.
Köken: İngilizce acetaldehyde
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

Gıda endüstrisinde kimyasal analizlerde kullanılan ve CH3 -CHO formülüyle gösterilen renksiz bir sıvı.
Köken: İngilizce acetaldehyde
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

benzaldehit

Formülü C6H5CHO, mol kütlesi 106,0 g, e.n. 13 °C, k.n. 179 °C olan, benzalklorürün bazik ortamda hidroliziyle elde edilen, acıbadem kokulu, suda çözünen, parfüm ve boyar madde yapımında kullanılan bir madde.
Köken: İngilizce Benzaldehyde
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

formaldehit

a. kim. Doymuş aldehitlerin ilk üyesi olan, renksiz, keskin ve yakıcı kokulu, mukozaları aşırı tahriş eden, kolayca alevlenen bir gaz.
Köken: Fransızca formaldéhyde
(Güncel Türkçe Sözlük )

HCHO, metenal; en yalın aldedehit. (Plastik ve boya işleyiminde, sudaki % 37' lik çözeltisi ise mikrop öldürücü ve koku giderici olarak kullanılır.)
Köken: İngilizce formaldehyde
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü 1981)

Metanal HCHO formülü ile gösterilen, tahriş edici, keskin kokulu, kolay polimerleşebilen, ticarette, sudaki çözeltileri (%37-%50) halinde satılan ve formalin olarak bilinen, sentetik reçine, ilaç, gübre ve boya endüstrisinde kullanılan çok zehirli gaz.
Köken: İngilizce formaldehyde
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

Sinema Renkli film işleminde jelatini sertleştirmede kullanılan keskin kokulu, renksiz, suda çok kolay erir gaz, HCHO.
Köken: İngilizce formaldehyde
(BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü 1981)

Dezenfektan ve fiksatif olarak kullanılan renksiz, tahriş edici kokuya sahip bir madde.
Köken: İngilizce formaldehyde
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Renksiz, yakıcı özellikte aldehitli, tahriş edici özellikte, dezenfektan olarak ve dokuların tespiti için kullanılan kokulu bir gaz, HCHO, formol. Uzun süre maruz kalan kimselerde lösemi ve beyin kanserlerinin görülme sıklığı artar.
Köken: İngilizce formaldehyde
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

naftaldehit

Formülü C10H7CHO, mol kütlesi 156,2 g, e.n. 59 °C, k.n. 291 °C olan, suda çözünmeyen, ve renksiz kristal yapıda katı bir madde.
Köken: İngilizce naphthaldehyde
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

12 harfli kelimeler
bütiraldehit

Formülü C6H5CHO, kütlesi 72,1 g, k.n. 77 °C olan, renksiz bir sıvı.
Köken: İngilizce butylaldehyde
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

malonaldehit

Lipit oksidasyonu sonucunda şekillenen ikincil bir aldehit.
Köken: İngilizce malonaldehyde
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

sinamaldehit

Formülü PhCH=CHCOOH , Sinnamon yağının esas bileşeni olan lezzet verici ve kaşıntı giderici olarak ve parfümeride kullanılan alkol, eter, kloroform ve yağlarla karışan sarımsı renkte, uçucu ve kendine has özellikte bir sıvı.
Köken: İngilizce cinnamaldehyde
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

13 harfli kelimeler
gliseraldehit

Gliserolün oksidasyonuyla oluşan bir madde.
Köken: İngilizce glyceraldehyde
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Üç karbonlu aldoz monosakkarit.
Köken: İngilizce glyceraldehyde
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

14 harfli kelimeler
malondialdehit

Balıklarda oksidasyon derecesini belirleyen tiyobarbutirik asit değerinin ölçülmesinde konsantrasyonu değerlendirilen, lipitlerin oksidasyonu sonucu meydana gelen bir bileşik.
Köken: İngilizce malondialdehyde
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

salisilaldehit

Formülü C6H4(OH)CHO, mol kütlesi 122,1 g, k.n. 197 °C olan, suda çok az çözünen renksiz aromatik sıvı bir madde. Salisilik aldehit, Salisilal, O-hidroksibenzaldehit,
Köken: İngilizce salicylaldehide
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

15 harfli kelimeler
klorbenzaldehit

Formülü C6H4CHOCl, k.n. 209-215 °C olan orto şekli renksizden sarıya değişen bir sıvı. (Para şekli tozdur) Alkol, eter ve asetonda çözünür. Boya imalinde kullanılır.
Köken: İngilizce chlorobenzaldehyde
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)