hop ile başlayan kelimeler

3 harfli kelimeler

hop

ünl. (hop, ho:p) Uyarmak amacıyla kullanılan bir söz: Hop, gelen var!
(Güncel Türkçe Sözlük)

Saban demiri.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Sırt, arka, omuz: Gel kızım hopuma bin de gidelim.
2. Kucak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Tarlaları sulamak için, tarlanın yüksekçe bir yerine yapılan havuz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Atları durdurma ünlemi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Hop, dur
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sabanın ucundaki sivri demir
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kara saban demiri. (Yavuz *Şavşat -Artvin; *Susuz -Kars)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

4 harfli kelimeler

hope

Havuz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

hopa

1. Yaşlı manda.
2. Damızlık erkek deve.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yeni çırpılmış, kabarık yatak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Derelerde balığın bulunduğu ve gizlendiği yer.
2. Sazlık ve bataklık yerler.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yabanî güvercin.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

öz. a. Artvin iline bağlı ilçelerden biri.
(Güncel Türkçe Sözlük)

5 harfli kelimeler
hoppa

sf. Yaşına uymayan davranışlarda bulunan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı: Bu hoppa oğlan, karısına ne diller dökecek, ne potlar kıracak, ne çamlar devirecekti. -H. R. Gürpınar.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Çelebi tipinin başka bir adı.
(BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983)

(Kar.) Çelebi tipinin başka bir adı (Karagöz oyununda).
(BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü1966)

7 harfli kelimeler
hoppala

a. (ho'ppala)
1. Bebeklerin içine konup zıplayarak eğlenmelerini sağlayan yaylı araç.
2. ünl. Küçük çocuklar atlarken onları yüreklendirmek için söylenen bir söz: Atla bakayım ... Hoppala!
3. ünl. Şaşma ile birlikte kınama anlatan bir söz: Hoppala, bu da yeni çıktı.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Oynak, hoppa (kimse).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

hoppaca

sf.
1. Hoppa gibi: Yaptıklarına dikkat ediyor, onun biraz çıldırmış gibi hoppaca, manasız hareketlerine bakıyordu. -P. Safa.
2. zf. (hoppa'ca) Hoppaya yaraşır bir biçimde.
(Güncel Türkçe Sözlük)

hoplama

isim
(Türk Dil Kurumu )

Hoplamak işi
isim
(Türk Dil Kurumu )

8 harfli kelimeler
hoplamak

(nsz) Sevinçten, korkudan veya oyun için, bulunduğu yerde havaya doğru fırlamak.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Arkaya, sırta almak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Zıplamak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Fırlamak, sıçramak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

hoparlör

a.
1. Elektrik dalgalarını ses dalgasına çeviren ve gerektikçe sesi yükselten alet: Bu caminin hoparlör düzeni ve halıları için elektrik süpürgesi bile var. -F. Otyam.
2. Radyo, pikap, teyp vb. araçlarda sesi işitilebilecek duruma getiren alet: Hemen hemen bütün Batı ülkelerini gezdim. Hiçbir yerde hoparlör sesi duymadım. -F. R. Atay.
Köken: Fransızca haut-parleur
(Güncel Türkçe Sözlük )

Köken: İngilizce speaker
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )

Elektrik dalgalarını ses dalgasına çeviren ve gerektikçe sesi yükselten alet.
Köken: İngilizce speaker
(BSTS / Gitar Terimleri Sözlüğü )

(fizik)
Köken: Fransızca haut-parleur
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

hoppalık

a. Hoppa olma durumu veya hoppaca davranış: Selim de mutat soğukkanlılığına rağmen hoppalıklar yapıyordu. -P. Safa.
(Güncel Türkçe Sözlük)

9 harfli kelimeler
hoplatmak

(-i)
1. Hoplamasını sağlamak.
2. Çocuğu koltuklarından tutup hafifçe havaya fırlatarak eğlendirmek.
(Güncel Türkçe Sözlük)