hop ile biten kelimeler

3 harfli kelimeler

hop

ünl. (hop, ho:p) Uyarmak amacıyla kullanılan bir söz: Hop, gelen var!
(Güncel Türkçe Sözlük)

Saban demiri.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Sırt, arka, omuz: Gel kızım hopuma bin de gidelim.
2. Kucak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Tarlaları sulamak için, tarlanın yüksekçe bir yerine yapılan havuz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Atları durdurma ünlemi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Hop, dur
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sabanın ucundaki sivri demir
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kara saban demiri. (Yavuz *Şavşat -Artvin; *Susuz -Kars)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

6 harfli kelimeler
alahop

Kıyamet.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

hayhop

Aklına eseni yapan, şımarık, züppe.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

helhop

Evecen (kimse):
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

9 harfli kelimeler
galdırhop

Tahterevalli.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

holdurhop

Sıçrayarak, atlayarak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Birdenbire, destursuzca
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)