imf ile biten kelimeler

4 harfli kelimeler

nimf

Yan başkalaşım (hemimetabol) gösteren böceklerde, dış görünüşü ergine benzeyen, fakat eşey organları ve kanatları tam olarak gelişmemiş evre.
Köken: İngilizce nymph
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

Pupa.
Köken: İngilizce Nymph
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

1. Yarı başkalaşım gösteren böceklerde, dış görünüşü ergine benzeyen, fakat boyutları, eşey organları, kanatları tam gelişmemiş olan ve imagolara dönüşen son larval dönem.
2. Uyuz böcekleri ve keneler gibi akarların 4 çift bacağı bulunan larval evresi.
Köken: İngilizce nymph
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

7 harfli kelimeler
prenimf

Şigger akarlarının beslenmeyen etkisiz evresi.
Köken: İngilizce prenymph
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

8 harfli kelimeler
dötonimf

Kimi mezostigmatid akarların yaşam siklusunda beslenmenin olmadığı ve gömlek değişiminden sonra erişkinlerin oluştuğu form. Akarların üç nimf evresinden ikincisi. Birçok olayda dötonimflerden erişkinler gelişir.
Köken: İngilizce deutonymph
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

9 harfli kelimeler
protonimf

1. Kimi mesostigmatid akarların yaşam sikluslarında kan emdikleri erken evre.
2. Akarların üç nimf evresinden birincisi.
Köken: İngilizce protonymph
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )