ins ile başlayan kelimeler

4 harfli kelimeler

insi

Ucu yanmış odun.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

5 harfli kelimeler
insaf

a. (insa:fı)
1. Acımaya, vicdana veya mantığa dayanan adalet: Sende insaf yok mu, adamcağız bu borcu birden verirse işi bozulmaz mı?
2. ünl. Acı, düşün anlamlarında bir seslenme sözü: İnsaf! Oraya yarım saatte gidilir mi?
Köken: Arapça in¹¥f
(Güncel Türkçe Sözlük )

Cinsiyet: KızAcımaya, vicdana veya mantığa dayanan adalet.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

insan

a.
1. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı.
2. Âdemoğlu, âdem evladı: O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar. -H. Taner.
3. sf. mec. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).
Köken: Arapça ins¥n
(Güncel Türkçe Sözlük )

İnsan, halk
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Memeliler (Mammalia) sınıfının, insangiller (Hominidae) familyasından, iki ayağı üzerinde duran ve yürüyen, kolları kısa, vücudunun birçok yerlerinde tüyler azalmış, çeneleri belirli, beyinleri çok gelişmiş, kafatası yuvarlak ve yüz açısı yüksek, konuşabilen tek yaratık.
Köken: İngilizce modern man
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

(Genel olarak) Usu olan canlı varlık. Bir yandan canlı varlıklar, hayvanlar alanının bir üyesi, türü; öte yandan onu aşan bir varlık; dik yürüyen, ellerini kullanan, beyni özel bir biçimde gelişmiş olan, özelleşmiş organları olmayan, çevresini değiştirebilen, dünyaya ve evrene açık olan, konuşan ve yaratıcı düşünme yeteneği olan, deney dünyasını aşabilen, kendinin ve evrenin bilincine varmış olan, eylemlerinden sorumlu olan varlık.
Köken: İngilizce man
(BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975)

(biyoloji)
Köken: Fransızca homme
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Düşünme ve konuşma yetileri olan bilinçli, toplumsal canlı.
Köken: İngilizce man
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)

(Homo sapiens Maymunlar (Primates) takımının insangiller (Hominidae) familyasından bir memeli türü. Yaşayan tek türüdür. İki ayağı üzerinde durur ve yürür. Kolları kısadır. Vücudunun birçok yerlerinde tüyler azalmıştır. Çeneleri belirlidir. Beyinleri çok gelişmiştir (1400 cm3). Kafatası yuvarlak ve yüz açısı yüksektir. Konuşabilen tek yaratıktır.
Köken: İngilizce modern man
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963)

insuz

Issız
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
insani

sf. (insa:ni:)
1. İnsanca: Öteden beriden konuşabilirler hatta birbirlerinin hâline insani bir alaka gösterebilirlerdi. -R. N. Güntekin.
2. İnsanla ilgili, insana özgü.
Köken: Arapça ins¥n³
(Güncel Türkçe Sözlük )

inseği

Ucu yanmış odun.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

insekt

Böcek, haşere.
Köken: İngilizce insect
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Insecta sınıfında bulunan herhangi bir birey.
Köken: İngilizce insect
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

instar

Eklem bacaklılarda iki gömlek değişimi arasındaki evre.
Köken: İngilizce instar
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

insula

anat. Ada.
Köken: İngilizce insula
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

bk. adacık.
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963)

7 harfli kelimeler
insaflı

sf. İnsafı olan, acıyarak hakkını vererek davranan: Basitlik, aleladelik derken belki de biraz insaflı davranıyorum. -O. V. Kanık.
(Güncel Türkçe Sözlük)

insalkı

Eğik, inişli yer.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

insanca

sf.
1. İnsana yakışan, insana özgü olan, insanla ilgili, insani: İnsana daha insanca ortamlar yaratmak için bütün hesaplarımız. -A. Erhat.
2. zf. (insa'nca) İnsana yakışır bir biçimde, insancasına: İnsana insanca muamele etmek, Türk geleneğinde bir fevkaladelik sayılmazdı. -S. Ayverdi.
3. zf. (insa'nca) İnsan bakımından, insancasına: İnsanca kayıp yok.
(Güncel Türkçe Sözlük)

insancı

sf. İnsancıl.
(Güncel Türkçe Sözlük)

insanlı

sf. Çevresinde, içinde insan bulunan.
(Güncel Türkçe Sözlük)

insansı

sf. İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit.
(Güncel Türkçe Sözlük)

insecta

bk. böcekler
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963)

insicam

a. (insica:mı) esk.
1. Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım: Caminin iç güzelliğinin hususiyeti bu çinilerdeki nefaset ve insicamdan ileri gelmektedir. -S. M. Alus.
2. ed. Tutarlık.
Köken: Arapça insic¥m
(Güncel Türkçe Sözlük )

insiraf

a. (insira:fı) esk. Bükün.
Köken: Arapça in¹ir¥f
(Güncel Türkçe Sözlük )

insiran

Teknelerdeki hamuru kazımaya yarayan araç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

insiyak

a. (insiya:kı) ruh b. esk. İçgüdü: Çok geçmeden haber çıkacağını kadınlık insiyakıyla derhâl sezmişti. -R. H. Karay.
Köken: Arapça insiy¥®
(Güncel Türkçe Sözlük )

instink

bk. içgüdü
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

insulin

Pankreasın Langerhans adacıklarından salgılanan ve kanda şeker oranını ayarlayan, birçok hücre için büyüme faktörü olarak görev yapan, 21 ve 30 amino asitlik iki polipeptit zincirinden oluşan, protein yapısında bir hormon. Ensülin.
Köken: İngilizce insulin
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

Omurgalıların pankreasında sentezlenen polipeptit yapısında olan kandaki şeker seviyesini düşürerek vucutta karbohidrat metabolizmasını düzenleyen bir hormon.
Köken: İngilizce insuline
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

a. tıp Pankreas tarafından salgılanan, kanda şeker oranını ayarlayan, birçok hücre için büyüme faktörü olarak görev yapan, protein yapılı bir hormon.
Köken: Fransızca insuline
(Güncel Türkçe Sözlük )

Pankreasın Langerhans adacıklarında salgılanan ve kanda şeker oranını ayarlayan, birçok hücre için büyüme faktörü olarak görev yapan, 21 ve 30 aminoasitlik iki polipeptit zincirinden oluşan protein yapısındaki hormon, ensülin.
Köken: İngilizce insulin
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

1. Pankreasın Langerhans adacıklarındaki beta hücreleri tarafından yüksek kan şekerine cevap olarak salınan ve eksikliğinde şeker hastalığı oluşan protein yapısında bir hormon. Hücre zarları boyunca iyonların ve metabolitlerin kontrollü taşınması, hücre içinde biyosentez yollarının düzenlenmesiyle bu yakıt moleküllerinin yeterli depolanması ve kullanılmasını, glikoz, yağ asitleri ve amino asitlerin hücre içine girmesi, glikojen, protein ve lipit üretimine yardım etmesi, glikoneogenez, glikojen yıkımı, protein yıkımı ve lipolizi inhibe etmesi önemli fonksiyonları arasındadır.
2. Şeker hastalarının tedavisinde kullanılan ilaç.
3. Salyangozlarda, böceklerde ve omurgalılarda enerji metabolizmasının düzenlenmesi ve büyümede rolü olan peptit yapılı hormon.
Köken: İngilizce insulin
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

bk. ensülin
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963)

8 harfli kelimeler
insafsız

sf.
1. İnsafı olmayan: Dünyanın en insafsız elleri sanki beni kırbaçlarla, sopalarla dövdüler. -H. C. Yalçın.
2. zf. Vicdansız bir biçimde, acımasızca: Ancak bu emirler insafsız görünseler bile katiyen ahlaksızca olamazlardı. -A. H. Çelebi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

insancıl

sf.
1. İnsan seven: Her hâli ile insancıl, sevecen, efendice bir tavırdır. -H. Taner.
2. İnsanla ilgili: Böylesi bir yaklaşım arzusunu sarmalayacak insancıl birikimden yoksundum. -Ç. Altan.
3. İnsana değer veren: İşte o gün hocamızın yine insancıl bir yanını keşfetmiştik. -H. Taner.
4. fel. İnsancılık yanlısı olan, beşeriyetçi, hümanist.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köken: Fransızca Hominal
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

insansız

sf. İçinde insan bulunmayan.
(Güncel Türkçe Sözlük)

insibabe

Hidartroz.
Köken: İngilizce (Köken: Arapça insibâbe
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

insidans

Sıklık.
Köken: İngilizce incidence
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

insidens

1. Epidemiyolojide, belirli bir zamanda yeni hastalık vakalarının sayısı, prevalansın aksine bir oran ölçüsü.
2. Belirli bir popülasyonda hastalık vakalarının görülme sıklığı.
Köken: İngilizce incidence
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

insidere

anat. Kesme, yarma.
Köken: İngilizce incidere
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

insirafi

sf. (insira:fi:) esk. Bükünlü.
Köken: Arapça in¹ir¥f³
(Güncel Türkçe Sözlük )