iya ile başlayan kelimeler

3 harfli kelimeler

iya

Kaburga kemiği.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

4 harfli kelimeler

iyan

1. bk. iyen-
1.
2. bk. iyen-
2.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Arkadaş.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yeğen.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

5 harfli kelimeler
iyade

< Köken: Arapça iâde: iade || iyadeli-teyütli (meyhdub)
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

iyağı

Kaburga kemiği.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
iyatlı

Üstünkörü.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

7 harfli kelimeler
iyaşmak

Yarışmak: Bahçe yapmakta bunlar birbirleriyle iyaştılar.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)