izı ile başlayan kelimeler

6 harfli kelimeler
izıbat

İnzibat
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)