nök ile biten kelimeler

4 harfli kelimeler

önök

Kedi, köpek yavrusu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
stenök

(Yun. stenos: dar; oikos: ev) Ancak belirli hayat şartlarında yaşayabilen.
Köken: İngilizce stenoeicous
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

Belirli hayat koşullarında yaşayabilen.
Köken: İngilizce stenoeicous
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

(Yun. stenos = dar): Ancak belirli hayat şartlarında yaşayabilen organizmallar. karşıt öyriyök.
Alm. stenök
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963)