oah ile başlayan kelimeler

3 harfli kelimeler

oah

Ortalama alyuvar hacmi.
Köken: İngilizce mean corpuscular volume
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

4 harfli kelimeler

oahb

Ortalama alyuvar hemoglobini.
Köken: İngilizce mean corpuscular hemoglobin
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

5 harfli kelimeler
oahbd

Ortalama alyuvar hemoglobin derişimi.
Köken: İngilizce mean corpuscular hemoglobin concentration
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )