otu ile biten kelimeler

3 harfli kelimeler

otu

Otur
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Örtü
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Öte, öteki // ötü yanda: öteki tarafta
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

4 harfli kelimeler

lotu

Boşboğaz, çok konuşan
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

zotu

İriyarı, kalın, kaba
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

5 harfli kelimeler
ısotu

Biber.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Biber.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yeşil biber,
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. bk. isot-
1.
2. bk. isot-
2.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
aırotu

Çiçekleri papatyaya benziyen, kabukları soyulunca sapı yenebilen, güzel kokulu, bozumsu yeşil renkli bir ot.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

arıotu

Arı kovanına sürülen ot. (Meyvebükü *Güdül -Ankara)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

banotu

(botanik)
Köken: Fransızca jusquiame
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

bitotu

Tohum ufantısı, bit öldürücü ve solucan düşürücü olarak da kullanılan ağılı bitki.
Köken: İngilizce lousewort
(BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü 1970)

(botanik)
Köken: Fransızca pédiculaire
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

cilotu

Hasır örülen ot
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

dilotu

a. (di'lotu) Çok konuşmak anlamındaki dilotu yemek deyiminde geçen bir söz: Mütemadiyen gülüp söylüyordum. Hacı Kalfa'nın ellerini dizlerine vurarak: -Dil otu mu yedin be kızım? diye bir gülmesi var ki... -R. N. Güntekin.
(Güncel Türkçe Sözlük)

dişotu

(botanik)
Köken: Fransızca dentaire, plumbago
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

dorotu

Dereotu
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

gazotu

Baldıran otu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

goçotu

Yaylalarda yetişen kokulu bir çeşit ot.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

isdotu

Biber.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

kumotu

bk. uyuzotu.
(BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970)

lazotu

Mısır.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

lörotu

Su kıyılarında biten güzel görünüşlü bir çeşit ot.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

poyotu

Tohumları kırmızı bibere benzeyen ve karabiberle karıştırılarak pastırma çemeninde kullanılan bir bitki.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

topotu

Top atımında kullanılan barut.
(BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974)

ulaotu

Atkuyruğu bitkisi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yerotu

Havuç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yirotu

Havuç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yünotu

Sığırkuyruğu, kralkandili denilen bir ot, Yerbascum scrophularıaceeal.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

7 harfli kelimeler
ağızotu

a. (ağı'zotu) esk. Topları ateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde.
(Güncel Türkçe Sözlük)

ahırotu

Papatyaya benziyen sarı çiçekli bir bitki.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

burnotu

Enfiye.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

çöreotu

Düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından, 20-40 cm kadar boyda, çiçekleri açık mavi, tohumları siyah renkli olan, pasta, çörek ve diğer yiyeceklerde lezzet ve koku verici olarak kullanılan, tek yıllık, otsu bitkiler.
Köken: İngilizce nigella, domascus fennel flower
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

dereotu

a. (dere'otu) bit. b. Maydanozgillerden, ince yapraklı, bazı yemeklere konulan güzel kokulu bir bitki (Anethum).
(Güncel Türkçe Sözlük)

Maydanozgiller (Umbelliferae) familyasından, yaprak ve dalları, salata ve yemeklere koku ve lezzet verici olarak kullanılan, meyveleri gaz söktürücü olan, 60 cm kadar boyda, sarı çiçekli, tek yıllık, otsu bitki. Börek otu, tarhana otu.
Köken: İngilizce dill, anet, dill seed
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

(botanik)
Köken: Fransızca aneth, anet
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Meyveleri yatıştırıcı, sindirimi kolaylaştırıcı ve mide bağırsak gazlarını önleyici olarak kullanılan maydonozgiller familyasından bir bitki, tere otu, durak otu.
Lat. Anethum graveolens
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

dorootu

bk. dorakotu
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)