ovv ile başlayan kelimeler

4 harfli kelimeler

ovve

Deve durdurma, çağırma ünlemi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

5 harfli kelimeler
ovvah

Eyvah.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)