pap ile başlayan kelimeler

3 harfli kelimeler

pap

Uyuşuk, beceriksiz, sersem.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Beştaş oyunu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kaz kovalama ünlemi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Şırası alınmış üzüm artığı, posa
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

4 harfli kelimeler

papa

a. (pa'pa) din b. Roma Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan'da oturan ve Hz. İsa'nın vekili sayılan başkanı.
İt. papa
(Güncel Türkçe Sözlük )

1. Evcil kaz ve ördek.
2. Kaz yavrusu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Ekmek (çocuk dilinde).
2. Mısır ununu kaynar suya koyarak yapılan bir çeşit yemek, kaçamak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kamış.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Mısır ya da buğday ununu kaynayan suyla özeyerek yapılan yemek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Katolik kilisesinin, İsa Peygamberin vekili sayılan, Vatikan'da oturan ve kardinaller meclisince seçilen başkanı.
Köken: İngilizce Pope
(BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü 1974)

papı

Papatya.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Güç, erk.
2. Deney.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ayakkabı (çocuk dilinde).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ördek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

papo

Ayakkabı (çocuk dilinde).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Ayak (çocuk dilinde).
2. bk. papıl (II).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

5 harfli kelimeler
papah

Kalpak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Tiftik veya yünden yapılmış kışlık başlık, takke
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kaba tüylü kumaş
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

papaz

a.
1. Hristiyan din adamı, peder.
2. Üzerinde papaz resmi olan iskambil kâğıdı.
Rum.
(Güncel Türkçe Sözlük )

1. Çatının altındaki ağaç, dikme.
2. Kağnının çok yük alması için oka geçirilen ağaç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İslam’ın gereklerine uymayan, saçı sakalı karışık
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Gelişmiş ve kutsal kitapları olan kimi dinlerde Tanrıyla insanlar arasında elçilik yapan, din ve büyü işlerinde uzmanlaşmış olan kişi. bk. din. krş. hoca, büyücü.
Köken: İngilizce priest
(BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü 1978)

papel

a. argo ve esk. Bir liralık kâğıt para: Git haber ver, üç papel göndermezse şuradan şuraya adımımı atmam. -P. Safa.
İsp. papel
(Güncel Türkçe Sözlük )

papıl

Tembel.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kağıt para.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

papır

Göl kıyılarında biten saz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Nane.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Dikenlerden çıkan tüylü tohum.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Vapur.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Gazocağı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sulak yerlerde, bataklıklarda yetişen uzun, sık otlar.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Tren. (Esnemez, Yayla -Eskişehir)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

papıt

Kestane kebabı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

papik

Çocuk ayakkabısı
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

papiş

Büyük anne (çocuk dilinde).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

papka

Kadınların alınlarının üstüne süs için koydukları paralar.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

pappi

Kelebek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

papra

Eğreltiotu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

papuç

Çürük temelleri sağlamlaştırmak için çakılan kazıkların alt başına geçirilen demir parçası.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Papuç, ayakkabı
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. İşkencelerde, sıkma vidalarının ucundaki hareketli, altı düz, yuvarlak demir.
2. Masa, sandalye v.b. mobilyaların ayaklarına takılan madensel ya da plastik eklenti.
Köken: Osmanlı Türkçesi papuç
(BSTS / Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü 1968)

Kayık dümeni. (*Gerze -Sinop)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

papuk

Ayakkabı (çocuk dilinde).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ayak (çocuk dilinde).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

papur

Göl kıyılarında biten saz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Vapur.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. bk. papır (IV).
2. Tren.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

papül

Deride küçük, kenarları iyice belli sertçe kabartılar.
Lat. papule
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Deride küçük, kenarları iyice belli sertçe düğümcük.
Köken: Fransızca papule
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

papya

Yavaş yürüyen.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
papain

Meyve suyunda ve Carica papaya'nın yapraklarında bulunan, ticarette et yumuşatıcısı olarak kullanılan bir endopeptidaz.
Köken: İngilizce papain
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

Carica papaya bitkisinin olgunlaşmamış meyvesinden elde edilen proteolitik enzim karışımı. Et endüstrisinde dekullanılır.
Köken: İngilizce papain
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

papara

(I) a. (papa'ra)
1. Ekmek, peynir ve et suyu veya süt ile yapılan bir tür yemek.
2. hlk. Azar: Babam üzerinde durmamış, onun papara payını da üstlenen annem ise bunu bir mesele hâline getirip küplere binmişti resmen. -E. Şafak.
Rum.
(Güncel Türkçe Sözlük )

(II) a. esk. Orta oyununda zurna.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Pulluğa benzer, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Top, belirtilen çukura düşürülerek oynanan bir çeşit oyun.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Pulluk.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

(Ortaoyunu) ; Ortaoyunu'nda zurnanın adı.
(BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983)

(Ort. O.): Zurnanın adı.
(BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü1966)

1. Yumurta ile domatesten yapılan yemek. (Ilıca *Ayaş -Ankara)
2. Soğan yemeği. (Karacaviran *Seydişehir -Konya)
3. Patates yemeği (Yukarıdinek *Şarkikaraağaç -Isparta)
4. Ekmek, peynir, soğandan yapılan yemek. (Yenikent *Aksaray -Niğde)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

papaya

a. bit. b.
1. Amerika'nın sıcak bölgelerine özgü, sarı, kavuna benzer bir tür meyve.
2. Papaya ağacı.
Köken: İngilizce papaya
(Güncel Türkçe Sözlük )

papazi

a. (papazi:)
1. İnce dokunmuş, mavi, pembe, fıstıki renklerde ipek kumaş.
2. sf. Bu kumaştan yapılmış: Papazi yaşmakları altında tek taş küpeler, göğüslerinde salkım saçak gerdanlıklar... -S. M. Alus.
Yun.
(Güncel Türkçe Sözlük )

papıra

Bir çeşit halk oyunu müziği.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

papila

Bir horon çeşidi
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

papiri

Bir kişinin oynadığı halk oyunu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

pappus

(Lat.): Atellan komedyasının yaşlı adam tipi.
(BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü1966)

Roma Atellan komedyasında yaşlı adam tipi.
(BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983)

papula

Yakışıksız.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

papuli

Çocuk yemenisi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)