pap ile biten kelimeler

3 harfli kelimeler

pap

Uyuşuk, beceriksiz, sersem.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Beştaş oyunu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kaz kovalama ünlemi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Şırası alınmış üzüm artığı, posa
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

5 harfli kelimeler
aspap

Giysi (elbise).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Giysi (elbise).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

ehpap

Dost, ahbap.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

hapap

Takunya.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

supap

a. tek.
1. Bir yay yardımıyla gergin tutulan ve yatağın düzlemine dik olarak yaptığı gidip gelme hareketiyle bir akışkanın geçişini ayarlamaya yarayan kapak, sibop: Bu devasa kürenin ortasında bir musluk, sağında ve solunda ise iki supap vardı. -İ. O. Anar.
2. fiz. Bir devreye yerleştirildiğinde belirli şartlar altında, akımın yalnız bir yönde geçmesini sağlayan ve böylece dalgalı akımları doğrultmaya yarayan sistem, sibop.
Köken: Fransızca soupape
(Güncel Türkçe Sözlük )

6 harfli kelimeler
happap

Takunya.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)