ph ile başlayan kelimeler

2 harfli kelimeler

ph

fiz. ve kim. Bir sıvının asit veya bazlık derecesi, sertlik derecesi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Bir litre sıvıdaki hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması. pH 7 den düşük çözeltiler asidik, pH 7 olanlar nötr, pH 14'e kadar olanlar ise bazik çözeltiler olarak adlandırılır.
Köken: İngilizce pH
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

Hidrojen,yükünleri etkinliklerinin eksi logaritması olarak gösterilen bir tür asitlik derecesi.
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981)

Bir sistemin hidrojen iyonu (H+) aktifliğini belirlemede kullanılan bir terim. pH=-log aH+. Burada; aH+, hidrojen iyonu aktifliğini göstermektedir. Seyreltik çözeltide aktiflik yaklaşık olarak derişime eşit kabul edilebileceğinden, pH=log[H+] olarak tanımlanır. Burada [H+], mol/L olarak hidrojen iyonu derişimidir. pH=0-7 arası asidik, pH=7 nötür, pH=7-14 arası ise bazik çözeltidir.
Köken: İngilizce pH
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

bk. hidrojen iyonu yoğunluğu
(BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü1981)

Çözeltide var olan hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması.
Köken: İngilizce potential of hydrogen, pH
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Bir çözeltide bulunan hidrojen iyon konsantrasyonunun negatif logaritması.
Köken: İngilizce pH
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

3 harfli kelimeler

phe

bk. fenilalanin
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

5 harfli kelimeler
phase

Ses sinyalini, frekansında ard arda gelen yükseltme ve alçaltmalar oluşturarak süzmek.
Köken: Osmanlı Türkçesi evrelemek
(BSTS / Gitar Terimleri Sözlüğü )

6 harfli kelimeler
phaser

Ses sinyalini, frekansında ard arda gelen yükseltme ve alçaltmalarla süzen efekt ve bunu sağlayan cihaz.
Köken: Osmanlı Türkçesi evreleç
(BSTS / Gitar Terimleri Sözlüğü )

pholas

bk. folas
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

7 harfli kelimeler
phasing

Evrelemek işi.
Köken: Osmanlı Türkçesi evreleme
(BSTS / Gitar Terimleri Sözlüğü )

phlomis

bk. çalba
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

phormia

Kara şişe sineği.
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü)

8 harfli kelimeler
phocidae

bk. fokgiller
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

Fokgiller.
Lat. Phocidae
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

phragmen

1863-193
7. Lars Edvard Phragmen, İsveç matematikçisi. Analitik fonksiyonlar teorisinde Lindelöf'le birlikte önemli sonuçlar elde etmiştir.
Köken: İngilizce Phragmen
(BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü 2000)

phthirus

Anoplura takımında Pediculidae ailesinde bulunan insan kanıyla beslenen bit cinsi.
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü)

phyllium

bk. yaprak böcek
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

physalia

bk. fizalya
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

9 harfli kelimeler
phaenicia

Yeşil şişe sineği.
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü)

phasmidia

Nematodların fazmidlere sahip, Rhabditoidea, Strongyloidea, Oxyuroidea, Ascaridoidea, Spiruroidea, Filarioidea ve Dracunculoidea gibi veteriner hekimlik ve beşeri hekimlik açısından önemli ailelerini içeren alt sınıfı.
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü)

philonema

Balıkların vücut boşluklarında bulunup, iç organların gelişimini engelleyerek normal fonksiyonlarını bozan bir nematot cinsi.
Lat. Philonema
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

pholidota

bk. pullu hayvanlar
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

bk. pulluhayvanlar
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963)

physopsis

Bulinus cinsinde bulunan çeşitli türleri Schistosoma haematobium ve diğer şistosomalara ara konaklık yapan salyangoz alt cinsi.
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü)

10 harfli kelimeler
philometra

Balıkların vücut boşluklarıyla dokularında bulunan bir nematot cinsi.
Lat. Philometra
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

pholididae

bk. tereyağı balığıgiller
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

Tereyağı balığıgiller.
Lat. Phodidae
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

bk. tereyağıbalığıgiller
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963)

11 harfli kelimeler
phasianidae

bk. sülüngiller
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

phlebotomus

Tatarcık sinekleri.
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü)

phlebovirus

Filebovirüsler.
Lat. Phlebovirus
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

phocaenidae

bk. liman yunusugiller
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

Liman yunusugiller.
Lat. Phocaenidae
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

12 harfli kelimeler
phanerogamae

bk. tohumlu bitkiler
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

phthiraptera

Bitler.
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü)

physaloptera

Spiruroidea aile üstünde, Physalopteridae ailesinde bulunan kuş ve insan dâhil çeşitli memelilerin mide ve bağırsaklarında parazitlenen nematod cinsi.
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü)

physeteridae

bk. ispermeçet balinasıgiller
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

İspermeçet balinasıgiller.
Lat. Physeteridae
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

bk. ispermeçet-balinasıgiller
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963)

phytotomidae

bk. bitkikesengiller
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

13 harfli kelimeler
phaethontidae

bk. tropik kuşugiller
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

bk. tropik-kuşugiller
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963)