ph ile biten kelimeler

2 harfli kelimeler

ph

fiz. ve kim. Bir sıvının asit veya bazlık derecesi, sertlik derecesi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Bir litre sıvıdaki hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması. pH 7 den düşük çözeltiler asidik, pH 7 olanlar nötr, pH 14'e kadar olanlar ise bazik çözeltiler olarak adlandırılır.
Köken: İngilizce pH
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

Hidrojen,yükünleri etkinliklerinin eksi logaritması olarak gösterilen bir tür asitlik derecesi.
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981)

Bir sistemin hidrojen iyonu (H+) aktifliğini belirlemede kullanılan bir terim. pH=-log aH+. Burada; aH+, hidrojen iyonu aktifliğini göstermektedir. Seyreltik çözeltide aktiflik yaklaşık olarak derişime eşit kabul edilebileceğinden, pH=log[H+] olarak tanımlanır. Burada [H+], mol/L olarak hidrojen iyonu derişimidir. pH=0-7 arası asidik, pH=7 nötür, pH=7-14 arası ise bazik çözeltidir.
Köken: İngilizce pH
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

bk. hidrojen iyonu yoğunluğu
(BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü1981)

Çözeltide var olan hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması.
Köken: İngilizce potential of hydrogen, pH
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Bir çözeltide bulunan hidrojen iyon konsantrasyonunun negatif logaritması.
Köken: İngilizce pH
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

3 harfli kelimeler

lph

bk. lipotropin
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

9 harfli kelimeler
varamorph

Sinema Yaymacın enine genişletme katsayısının istenildiği biçimde düzenlenebilmesini sağlayan sıkıştırmaç çeşidi.
Köken: İngilizce Varamorph
(BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü 1981)