ser ile biten kelimeler

4 harfli kelimeler

eser

a.
1. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir. -Y. K. Beyatlı.
2. Yayın, kitap, yapıt: Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak. -H. Z. Uşaklıgil.
3. İz, işaret, im: Yüzünde biraz önceki elemden, kızgınlıktan, çaresizlikten eser yoktu. -A. Kulin.
4. Soyut kavramlarda belirti: Acaba, bir yolunu bulup bir talih eseri olarak gidemez miydik? -A. Erhat.
Köken: Arapça e²er
(Güncel Türkçe Sözlük )

1. Rüzgâr, sert esen rüzgâr.
2. Soğuk.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Büyük demir çivi.
2. Arının iğnesi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Sar'a.
2. Delilik.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Evlerde kiremit altlarına konulan tahta.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yapıt.
(BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966)

Cinsiyet: Kız
1. Soğuk.
2. Sert esen rüzgâr.
3. Belirti, iz.
4. Köken: Arapça Yapıt.Cinsiyet: Erkek
1. Soğuk.
2. Sert esen rüzgâr.
3. Belirti, iz.
4. Köken: Arapça Yapıt.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

iser

Demircilerin yaptığı büyük çivi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

user

Cinsiyet: ErkekAkıllı kişi.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

Elektrik yüklü öğecik ya da öğecik kümesi. Eksi üşerler eksicik edinerek, artı üşerler eksicik yitirerek oluşurlar.
Köken: İngilizce ion
(BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü 1983)

5 harfli kelimeler
akser

Başakları koyu sarı renkte olan bir çeşit sert buğday.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Cinsiyet: ErkekBeyaz başlı, namuslu, dürüst, güvenilir.
T. + Far.
(Kişi Adları Sözlüğü )

ayser

Cinsiyet: KızParlaklık ver, aydınlık getir anlamında kullanılan bir ad.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

efser

Cinsiyet: ErkekTaç.Cinsiyet: KızTaç.
Far.
(Kişi Adları Sözlüğü )

eğser

Döğme ya da köşeli büyük çivi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. eğseri.
(Tarama Sözlüğü1967)

ekser

a. hlk. Büyük çivi, enser.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Arasıra, ekseri, çoğunlukla.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Döğme ya da köşeli büyük çivi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

emser

Bu yıl.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

enser

1. Döğme ya da köşeli büyük çivi.
2. Keser.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Çivi
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

keser

a. Tahta, ağaç yontmaya ve çivi çakmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı çelik araç: Kadınlar kucaklarından bebeklerini atıp ellerine keserleri aldılar. -L. Tekin.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köken: Fransızca Tranchant
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

En şiddetli soğuk.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Çekice benzeyen, bir tarafı vurmaya, öbür tarafı ağaçtan yonga çıkarmaya yarayan el aracı.
Köken: Osmanlı Türkçesi keser
(BSTS / Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü 1968)

laser

Sinema/TV. İzgenin görünür ışık ya da buna yakın bölümünde çalışan, dalga uzunlukları mikronla ölçülen, güçlü, son kertede yöneltilebilir, tek renkli ve bağdaşık bir ışık demeti oluşturan, bu özelliklerinden dolayı işleyimde ve ırakiletişimde kullanılan bir maser, yani optik maser. (Laser sözcüğü light amplification by stimulated emission of radiation = uyarılmış ışınım yayınıyla ışık güçlendirme sözcüklerinin ilk harflerinden türetilmiştir).
Köken: İngilizce laser, optical maser
(BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü 1981)

maser

Sinema/TV. Belirli yinelenimlerde minildalgalar ve gürültü düzeyi düşük olan yükseltme sağlamak için atomların ve moleküllerin iç erkesinden yararlanan bazı yükselteç ve titreşim üreteçlerine verilen ad. (Işık yineleniminde çalışan maserler, optik maser ya da laser adını alır. Maser sözcüğü microwave amplification by stimulated emission of radiation = uyarılmış ışınım yardımıyla minildalga yükseltme sözcüklerinin ilk harflerinden üretilmiştir).
Köken: İngilizce maser
(BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü 1981)

a. (ma:şer) top. b. esk. İnsan topluluğu, toplum.
Köken: Arapça ma¤şer
(Güncel Türkçe Sözlük )

mıser

bk. mısır
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

suser

Gömme kilit: Anahtar suserdedir.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kilit
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kilit.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kapı sürgüsü
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

teser

< Köken: Arapça te'sîr: tesir
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

unser

Ufak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

ülser

a.
1. Yara.
2. tıp Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha: Bir süre, mide ülseri tanısıyla sayrılık geçirdi. -C. Külebi.
Köken: Fransızca ulcère
(Güncel Türkçe Sözlük )

Deri veya mukoza üzerinde gelişerek altındaki dokuları da etkileyen açık yara, ulkus.
Köken: İngilizce ulcer
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Deri veya mukozada, yüzeyel nekroz ve doku kaybı sonucu dokunun bazal zarı da dâhil epitelinde oluşan, yerel doku kaybıyla belirgin, yangı ve kanserlere bağlı olarak oluşan açık yara, ulkus, karha, hlk. ekele.
Köken: İngilizce ulcer
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

yaser

Söyleyiş: (ya:ser) Cinsiyet: ErkekBolluk, varlık, zenginlik, varsıllık.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

6 harfli kelimeler
ayeser

Ağustos ayının ilk iki fırtınası ki; birincisi büyük ayeser, ikincisi küçük ayeser adını alır.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bokser

Almanya’dan köken alan, 1850’li yıllarda Alman Bullenbeiszer ve Barenbeiszer köpeklerinin güçlü Mastı ve Buldok köpeklerle birleştirilmesi sonucu geliştirilmiş, adı köpeğin yumruklamayı andıran dövüş tarzına istinaden İngilizler tarafından verilmiş, vücudu kompakt, güçlü ve kare şeklinde, tüyleri parlak ve sıkı, rengi beyaz lekelerle birlikte kahverengi, çizgili ve kızılın çeşitli tonlarında, kuyruğu genellikle ve kulakları isteğe bağlı kesilen, mutlu, canlı, oyuncu, meraklı ve enerjik, cesaretiyle tanınan, doğası gereği sahibini ve ailesini koruyan mükemmel bir koruma köpeği özelliği gösteren ayrıca bekçi, polis, asker, arama ve kurtarma, körler için rehber köpek olarak ve itaat yarışmaları için yetiştirilen köpek ırkı.
Köken: İngilizce Boxer
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

canser

Cinsiyet: KızCanını, özünü ortaya koy anlamında kullanılan bir ad. Cinsiyet: ErkekCanını, özünü ortaya koy anlamında kullanılan bir ad.
Far.+T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

enkser

Döğme ya da köşeli büyük çivi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

eyhser

bk. eyhseri
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

gökser

Cinsiyet: ErkekSaygın kimse.
T.+Far.
(Kişi Adları Sözlüğü )

gülser

Cinsiyet: KızGülleri ser, çevreyi güllerle beze anlamında kullanılan bir ad.
Far.+T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

günser

Cinsiyet: KızGüneş gibi aydınlık, ışık saç anlamında kullanılan bir ad.Cinsiyet: ErkekGüneş gibi aydınlık, ışık saç anlamında kullanılan bir ad.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

kerser

İçinde hamur yoğrulan, çamaşır yıkanan ağaç tekne
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

kevser

Verimsiz, çorak toprak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

öz. a. din b. Cennette bulunduğuna inanılan kutsal ırmak, havuz veya çeşme.
Köken: Arapça kev²er
(Güncel Türkçe Sözlük )

Cinsiyet: Kız
1. Cennette bir havuzun adı.
2. Kur’an-ı Kerim’in bir suresi.
3. Maddi ve manevi çokluk, kalabalık.
4. Cennette bulunduğuna inanılan bir ırmak.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

kumser

Komiser.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)