ski ile başlayan kelimeler

3 harfli kelimeler

ski

a. sp. Kayak: Sokaktan sırtlarında skileriyle birkaç sporcu gülüşerek geçmiş. -S. F. Abasıyanık.
Köken: İngilizce ski
(Güncel Türkçe Sözlük )

4 harfli kelimeler

skif

a. den. İçine yalnız kürek çekenin girebildiği çok uzun ve çok dar yarış kayığı.
Köken: İngilizce skiff
(Güncel Türkçe Sözlük )

1. Tek gemiyle çekilen ağlarda ağın başlangıç ucunu taşıyan, çevirme tamamlandıktan sonra, bu ucun tekrar ana gemiye alınmasına yardımcı olan içinde genellikle 1-2 kişi bulunan küçük kayık.
2. İçine yalnız kürek çekebilenin girebildiği çok uzun ve çok dar yarış kayığı.
Köken: İngilizce skiff
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

5 harfli kelimeler
skink

a. hay. b. Skinkgillerden, çöl bölgelerinde, kurak bölgelerde yaşayan bir sürüngen türü (Scincus).
Köken: İngilizce skink
(Güncel Türkçe Sözlük )

Pullu sürüngenler (Squamata) takımının, parlak kertenkelegiller (Scincidae) familyasından, 21 cm kadar uzunlukta, Afrika'da kum çöllerinde yaşayan bir tür.
Köken: İngilizce skink
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

(Scincus scincus), Pullu-sürüngenler (Squamata takımının skingiller (Scincidae) familyasından bir sürüngen türü. Uzunluğu 21 cm. Kuzey Afrikada kum çöllerinde yaşar.
Köken: İngilizce skink
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963)

6 harfli kelimeler
skiröz

Sert ve fibröz, siroza ait olan.
Köken: İngilizce scirrhous
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

7 harfli kelimeler
skinnis

Antik itiyatroda satirik oyunlardaki danslar.
(BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983)

Eski Yunan tiyatrosunda satirik oyunların dansları, (bk. satyr oyunu.)
Dgr. Yun.: skinnis
(BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü 1966)

10 harfli kelimeler
skifapolip

(zooloji)
Köken: Fransızca scyphistome
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

skifomedüz

(Yun. skyphos: çanak; medousa: medüz) Gerçek medüzlerde, medüz dölüne verilen genel bir ad.
Köken: İngilizce scyphomeduse
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

Gerçek medüzlerde, medüz dölüne verilen genel bir ad.
Köken: İngilizce Scyphomedusa
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

(Yun. skyphos = çanak, Yun. medousa = medüz), Gerçekmedüzlerde medüz dölüne verilen genel bir ad.
Köken: İngilizce scyphomedusa
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963)

skifopolip

(Yun. skyphos: çanak; polypus: polip) Gerçek medüzlerde döllenmiş yumurtadan gelişen, hayvana bir süre bağlı kalan polip dölü. Sonradan efiralara değişerek ayrılır ve medüzleri meydana getirir.
Köken: İngilizce scyphopolyp
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

Gerçek medüzlerde döllenmiş yumurtadan gelişen, hayvana bir süre bağlı kalan polip dölü.
Köken: İngilizce Scypholyp
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

(Yun. skyphos=çanak, Lat. polypus=polip), Gerçekmedüzlerde döllenmiş yumurtadan gelişen ve hayvana bir süre bağlı kalan polip dölü olup sonradan efira'lara değişerek ayrılır ve medüzleri meydana getirir.
Köken: İngilizce scyphopolyp
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963)

11 harfli kelimeler
skinkgiller

ç. a. hay. b. Omurgalı hayvanların sürüngenler sınıfından, üzerleri pullarla örtülü, küçük vücutlu hayvanları içine alan bir familya.
(Güncel Türkçe Sözlük)

bk. parlak kertenkelegiller
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

(zooloji)
Köken: Fransızca scincidés
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

(Scincidae), (Yun. skingos = skink), Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının kertenkeleler (Lacertilia) alt-takımının bir familyası. Üzerleri pullarla örtülü olup dilleri de pul gibi çıkıntılarla kaplıdır. Küçük vücutludurlar. Kurak kumlu yerlerde çukurlar kazarak yaşarlar. Bacakları iyi gelişmiş olmakla beraber bacaksız olan türleri de vardır. Bazısı doğurur. Skink (Scincus scincus), çizgili skink (Eumeces schneider), göz-kapaksız kertenkele (Ablepharus kitaibeli), seps (Chalcides ocellatus) iyi bilinen türleridir.
Köken: İngilizce skinks
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963)