ski ile biten kelimeler

3 harfli kelimeler

ski

a. sp. Kayak: Sokaktan sırtlarında skileriyle birkaç sporcu gülüşerek geçmiş. -S. F. Abasıyanık.
Köken: İngilizce ski
(Güncel Türkçe Sözlük )

4 harfli kelimeler

eski

sf.
1. Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden? -N. Ataç.
2. Önceki, sabık: Bu durumun eski sevgilinin onurunu kırması doğal. -A. Kutlu.
3. Geçerli olmayan.
4. Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5. Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: Eski öğretmen.
6. a. Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum. -H. Z. Uşaklıgil.
7. a. alay Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: Mebus eskisi. Müdür eskisi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

1. Çamaşır.
2. İşte giyilen frenk gömleği.
3. Çocukların ara bezi.
4. Çaput, bez parçası.
5. Kadınların manto yerine giydikleri uzunca bir giysi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Kene.
2. Kenelerin yaptığı bir çeşit koyun, keçi ve davar hastalığı, propilozmos.
3. Tavuk biti.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Giysi, giyecek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İşe yaramayan bez parçası
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Kadim.
2. Eskimiş // eski yengi: eski veya yeni
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. bayat
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu)

Eskiye ait, eski devirden kalma arkaik, kalıntı.
Köken: İngilizce archaic
(BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü 2003)

Bir görevde uzun süre çalışmış olan kimse.
Köken: Osmanlı Türkçesi Kıdemli
(BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü 1974)

Bir yüzü keskin marangoz aracı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kuzukulağı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ekşi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Erik ezmesi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Keçi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. bk. ekşi.
2. Üzgün, kırgın.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ekşi.
(Tarama Sözlüğü1967)

oski

Kötü yolda olan kadın.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

(Argo) Gölge oyunu sanatçılarının «altın» karşılığında kullandıkları sözcük.
(BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983)

(Kar.):Karagöz ustalarının "altın" karşılığında kullandıkları terim.
(BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü1966)

5 harfli kelimeler
beski

Arabada hayvanların önüne koşulan ikinci çift hayvan.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

keski

a.
1. Ağaç, taş, metal vb.ni yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç.
2. Demir ve sac kesmek için üzerine çekiçle vurularak yürütülen keskin araç, tırnak.
3. Pulluk gövdesi önüne takılan ve toprağı kesip ayıran, bıçak veya disk biçiminde çelikten yapılmış pulluk parçası.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köken: Fransızca Tranche
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

1. Bıçak, kama.
2. Sabanın otlarını ve çamurlarını temizlemeye yarayan araç.
3. Nacak.
4. Demir kesmeye yarayan araç.
5. Ayakkabıcıların kullandıkları yassı uçlu bir çeşit bıçak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Son çocuk : O benim keski çocuğumdur.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Köken: İngilizce chisel
(BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu 1979)

Sert çelikten yapılmış, bir ucu keskin, üstten vurularak yontma işinde kullanılan araç.
Köken: İngilizce chisel
(BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü 1972)

genel uygulayım: Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan bir ucu keskin çelik araç.
Köken: İngilizce chisel, burin, shears
(BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü 1980)

1. Hamur, baklava, kadayıf vb. bölmekte kullanılan üçgen ağızlı araç. (*Senirkent -Isparta; -Bursa)
2. Çeşitli madenleri kesmek, beton delmekte kullanılan demir araç. (*Yalvaç -Isparta; -Bursa; -Maraş; *Güdül, Gölbaşı *Çankaya -Ankara)
3. Ağzı yarım ay biçiminde deri keskisi. (-Maraş; *Bor -Niğde)
4. Büyükbaş hayvanların tırnak keskisi. (*Kemalpaşa -İzmir)
5. Saç kesme aracı. (*Gerze -Sinop)
6. Ayakkabı törpüsü. (-Bursa)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

ünl. (ke'şki) Keşke: Keşki ölüp kalsaymışım, keşki Münif'le tekrar görüşmemiz hiç nasip olmasaydı. -A. İlhan.
Far. k¥şki
(Güncel Türkçe Sözlük )

küski

1.bk. küskü (I)-
1.
2.bk. küskü (I)-
4.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Pilavın yanında içilen sulu şey (Ayran, hoşaf vb.).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Taş kaldırmakta kullanılan uzun demir çubuk ya da ağaç, basit kaldıraç
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Duvar delmekte kullanılan sivri uçlu uzun demir.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

laski

sf. (laski:, l ince okunur) esk. Yakı ile ilgili.
Köken: Arapça las®³
(Güncel Türkçe Sözlük )

tiski

Fiske
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

viski

a. (vi'ski) Tahıllar malt yapılarak şekerlendirildikten ve gereği kadar mayalandıktan sonra damıtılarak elde edilen alkollü içki.
Köken: İngilizce whisky
(Güncel Türkçe Sözlük )

6 harfli kelimeler
azaski

1. Çizme, yumuşak deriden yapılmış dar çizme.
2. Çizme kalıbı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

azıski

Çizme, yumuşak deriden yapılmış dar çizme.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

eleski

Mendil, elbezi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kötü mendil.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

7 harfli kelimeler
başeski

a. (ba'şeski)
1. En kıdemli kimse.
2. tar. Yeniçeri bölüklerinin en kıdemsiz subayı ve erlerinin en kıdemlisi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

1. En eski, en kıdemli.
2. Kış günleri evlerde yapılan erkek toplantılarında toplantıyı idare eden başkan.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Yeniçeri bölüklerinin en kıdemsiz subayı ve erlerinin en kıdemlisi.
2. Saray ahırı erlerinin en kıdemlisi.
(BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974)

otleski

Ucu yanmış odun.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Çıra, mum yerine kullanılan ucu ateşli odun parçası.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

ödleski

Çıra, mum yerine kullanılan ucu ateşli odun parçası.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

seneski

Bir kömür tabakasına (%20 kül) volkanik bazaltik kayının girmesiyle oluşan, su gazı üretiminde kullanılan bir doğal kok.
Köken: İngilizce seneski
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

tebiski

Tespih.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

wronski

1778-185
3. Josef Maria Wronski, Polonya'da doğmuş ve fransa'da yaşamış matematikçi, fizikçi ve felsefeci.
Köken: İngilizce Wronski
(BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü 2000)

8 harfli kelimeler
babaeski

öz. a. (baba'eski) Kırklareli iline bağlı ilçelerden biri.
(Güncel Türkçe Sözlük)

10 harfli kelimeler
yaylıkeski

bk. telkeskisi
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

11 harfli kelimeler
merkeldiski

Merkel hücresi.
Köken: İngilizce Merkel disk
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )