ssı ile biten kelimeler

4 harfli kelimeler

assı

Erken yetişen ürün, erken doğan koyun, keçi yavrusu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Fayda.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Karşı gelen, âsi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Fayda, kâr, kazanç, menfaat.
2. Faiz.
(Tarama Sözlüğü1963)

Erken.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Erken yetişen ürün, erken doğan koyun, keçi yavrusu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Fayda.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Karşı gelen, âsi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Fayda, kâr, kazanç, menfaat.
2. Faiz.
(Tarama Sözlüğü1963)

Erken.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

5 harfli kelimeler
cassı

Yatsı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

massı

Pis.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

nassı

Nasıl
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

< ne asıl: nasıl. || nase || nasel || nasen || nası || nasıl || nasil || nassi || ya nassi ! kolay mı!
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sassı

Kokmuş, bayatlamış
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yassı

sf. Yayvan ve düz: Yassı bir kalpak altında uzun ve sarışın bir yüz, o gün tarihin hatırasına müebbeden aksedip kaldı. -H. S. Tanrıöver.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Yatsı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Saman.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yatsı vakti
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yayvan ve düz
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yatsı vakti, bk. yatsu
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yatsı zamanı
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

< ET yası: yassı
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

< yatası: yatsı; yatsı vakti
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yassı
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yatsı
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

7 harfli kelimeler
bayassı

Taze olmayan bayat
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

boğassı

Yerli bez, patiska.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

8 harfli kelimeler
yapyassı

Yamyassı.
(Tarama Sözlüğü1972)

10 harfli kelimeler
paşakapssı

bk. Babıâli.
(BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974)