too ile başlayan kelimeler

4 harfli kelimeler

toom

Tohum.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)