uki ile biten kelimeler

4 harfli kelimeler

buki

Grid.
Köken: İngilizce bucky
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

5 harfli kelimeler
uyuki

Uyku
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
buzuki

a. Bağlamaya benzer, bozuk düzen çalınan bir Yunan çalgısı.
Rum.
(Güncel Türkçe Sözlük )

tanuki

Etçiller (Carnivora) takımının, köpekgiller (Canidae) familyasından, 65 cm kadar uzunlukta, 10 cm kadar kuyruğu olan, Japonya ve Çin'de yaşayan bir memeli türü.
Köken: İngilizce racoon dog
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

(Canis procynoides) Etçiller (Carnivora) takımının köpekgiller (Canidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 65, kuyruğu 10 cm. Yerliler etini yer ve derisini kullanırlar. Japonya ve Çinde yaşar.
Köken: İngilizce racoon-dog
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963)

hukuki

sıfat, hukuk (huku:ki:) Arapça ḥuḳūḳī
(Türk Dil Kurumu )

Tüzel
sıfat, hukuk
(Türk Dil Kurumu )

7 harfli kelimeler
hâlbuki

bağ. (ha'lbuki, l ince okunur) Oysa: Hâlbuki ev sahibi tamirattan kaçınıyor. -N. Hikmet.
Köken: Arapça §¥l + T. bu + Far. ki
(Güncel Türkçe Sözlük )

selçuki

öz. a. (selçu:ki:) esk. Selçuklu.
T. + Köken: Arapça ³
(Güncel Türkçe Sözlük )

8 harfli kelimeler
belâbuki

Halbuki.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

belebuki

Halbuki
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)