utl ile başlayan kelimeler

4 harfli kelimeler

utlu

sf. İffetli.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Utangaç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. bk. utancak.
2. Eksik, aşağı: Ben senin neyinden utluyum?
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Utangaç, sıkılgan.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Arlı, utançlı
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Utangaç, mahcup.
(Tarama Sözlüğü1972)

7 harfli kelimeler
utluluk

Utangaçlık, mahcubiyet.
(Tarama Sözlüğü1972)

8 harfli kelimeler
utlanmak

Utanmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)