uum ile biten kelimeler

4 harfli kelimeler

duum

Düğüm
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)