zeç ile biten kelimeler

5 harfli kelimeler
çizeç

Belirli bir ölçeğe göre eş aralıklarla imlenmiş, tahtadan ya da başka bir gereçten düz olarak yapılmış araç.
Köken: İngilizce ruler, rule
(BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü 1983)

dizeç

(…). Anlamdaş. dizeç dizeyi, dizeç yöneyi.
Köken: İngilizce row
(BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü 1983)

yüzeç

İçi boş karaçta ya da yakıtlıkta yakıt düzeyini denetleyen kapalı kutu.
Köken: İngilizce float
(BSTS / Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri 1980)

düzeç

a. Bir yüzeyin eğiklik derecesini anlamaya yarayan araç, tesviye aleti.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Bir aygıtın ya da cismin yatay olup olmadığını gösteren araç.
Köken: İngilizce level
(BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü 1969)

Köken: İngilizce level
(BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu 1979)

fizik:
1. Bir düzlemin yataylığını anlamak, yüksekliğini denetlemek için kullanılan aygıt. 2 -Buğu kazanlarında, su düzeyini gösteren cam tüp.
Köken: İngilizce levelling instrument, sprit level, level
(BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü 1980)