zoh ile başlayan kelimeler

5 harfli kelimeler
zohra

Sofra
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

8 harfli kelimeler
zohlamak

Zonklamak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

10 harfli kelimeler
zohurdamah

İrinli yara zonklamak, ağrımak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

zohurdamak

Zonklamak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

11 harfli kelimeler
zohurdanmak

Homurdanmak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)