Masnu ne demek, nedir ?

1. Sanatla yapılmış, sanat ürünü
2. Aslı olmayan, uydurma, yapma, düzme, düzmece, sahte
Köken : Arapça

Masnu sözlük anlamı nedir

sf. (masnu:) esk.
1. Sanatla yapılmış (ürün).
2. Aslı olmayan, uydurma, yapma, düzme, düzmece, sahte.
Köken: Arapça ma¹n°¤
(Güncel Türkçe Sözlük )

Masnu cümle içinde kullanımı

Ali el-Kârî
Hadis : El-Maşnû El-Ehadîs'ül Kudsiyye El-Mübînü'l Mu'în Şerhu'ş Şifâ. Senedü'l Enâm Cemu'l Vesâ'il Şerhu Şerhi Nuhbetü'l Fiker. El-Birre ...

Babür
50 muamma, 19 kıta, 15 tuyug, 79 matla, 7 masnu şiir, 18 nâtamam gazel, 3 nazm, 16 musarra beyit, 5 müfred, 4 mensur parça yer almaktadır. ...

, ,