Muhtelit ne demek, nedir ?

1. Karma, karışık

Muhtelit sözlük anlamı nedir

sf. esk. Karma.
Köken: Arapça mu¬teliµ
(Güncel Türkçe Sözlük )

karma. ~ hibe: karma bağışlama.
(BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966)

Muhtelit ingilizce ne demek

1. mixed, joint. 2. coeducational. 3. math. complex (number).
Köken: Arapça

Muhtelit cümle içinde kullanımı

Ayırma Teorisi
3) Muhtelit gelirler. Muhtelit gelirler teriminden, ticaretten elde edilenlerde olduğu gibi, kapital ve emeğin işbirliğinden doğan ...

Nazım Poroy
Efkâr ve Vatan Gazeteleri Yazarlıkları, Serbest Avukatlık, Muhtelit Hakem Mahkemesi Türkiye Ajanı, Galatasaray Lisesi Öğretmenliği, TBMM IV., ...

Ali Abdüssettar İksel
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Osmanlı Bankası ve Anadolu Sigorta Şirketi Memurlukları, Muhtelit Hakem Mahkemeleri ...

Ayvalık
1927 yılında adını Muhtelit İkmal Meslek Mektebi olarak değiştirdi. 1929 'da Ayvalık Türk Ocağı Muhtelit Orta Mektebi adını alan okul, ...

Tunalı Hilmi
1904'te Mısır'a gitti; Muhtelit (Karma) mahkemede çalıştı, "Kanun-ı Esasi" ve "Hak" gazetelerine yazdı. Yeni eseler kaleme almakla meşgul ...

, , ,