Nicelik cümle içinde kullanımı

Bir şeyin niceliğinden çok niteliğine önem vermeli.

Kütle
Kütle, bir cismin özündeki nicelik lerin ölçü südür. Diğer bir deyişle kütle, madde miktarıdır. Ayrıca nesnenin hareket etmeye karşı ...

Cebir
Cebir, yapı, bağıntı ve nicelik üzerine uğraşan bir matematik dalıdır. Bilinmeyen değerlerin, simge ve harf lerle betimleyerek kurulan ...

Yayılma sabiti
Ölçülen nicelik bir elektrik devresindeki gerilim veya akım olabileceği gibi elektrik alan veya akı yoğunluğu gibi bir alan vektörü de ...

Atom yarıçapı
Bu nicelik atomun çekirdeği ile elektron bulutu arasındaki mesafeyi gösterir. Kuantum atom kuramı na göre bir atomun büyüklüğünden kesin ...

Kalorimetre
Kalorimetre (ısı ölçer), bir nicelik olarak ısıyı ölçen aygıttır. Kalorimetri ise "ısı ölçüm bilimi" ve "ısı ölçümü" için kullanılır. ...

peki Nicelik ne demek ?


nicel cümle içinde kullanımı

Nicel sayı
Matematikte, kardinal sayılar ya da nicel sayılar, kısaca kardinaller; bir kümenin kardinalitesi ya da nicesi olarak bilinen büyüklüğünü göstermek için

ArXiv
arXiv; matematik, fizik, bilgisayar bilimleri, nicel biyoloji, istatistik nicel finans alanlarındaki bilimsel çalışmaların elektronik önbasımları için

Toplama
Toplama, matematikte iki veya daha fazla çokluğun nicel değerlerinin bir arada ifade edilmesidir. Temel matematik işlemlerinden biridir. Artma veya çoğalma

Sosyal bilimler
Sosyal bilimler sanat ve beşeri bilimlerden insanlığı incelerken, nitel ve nicel metotlar dahil olmak üzere daha ziyade bilimsel metotların kullanımını içermesidir

Nüfus sayımı
düzeyi, çocuk sayısı gibi alanları kapsayan özellikleriyle ülke nüfusunun nicel ve nitel durumunu belirlemek amacıyla belirli aralıklarla yapılan sayım

niceleme cümle içinde kullanımı

Gottlob Frege
dil felsefesi | önemli_fikirleri Frege prensibi , niceleme teorisi , yüklem mantığı , mantıkçılık , duyu ve referans | etkilendikleri ...

Faz uzayı
Deformasyon nicelemesi ve geometrik niceleme bunun modern soyutlamalarındandır. Termodinamik ve istatistiksel mekanik: Termodinamik te ve ...

Düzenli ifade
Temel Kavramlar: Niceleme: Bir karakter ya da grubun ardından gelen niceleyici öncesindeki ifadenin kaç kez görülebileceğini belirtir. ...

Protein fosforilasyonu
dahili izotop ik standartlar kullanmak gerekir Göreceli bir niceleme için çeşitli diferansiyel izotop işaretleme yöntemleri kullanıllabilir ...

Mantık
G. Boole gibi matematikçiler mantığın matematikleştirilmesine çalışırken, G. Frege bugünkü önermeler ve niceleme mantığını kurmuştur. ...

nicelemek cümle içinde kullanımı

Molekül kütlesi
makromoleküllerin değişen zincir uzunlukları yüzünden molar kütle dağılımını nicelemek için çeşitli tür moleküler kütleler kullanılır. Avogadro sayısı Atom

Spektral çizgi genişliği
yayınlanmasını belirli bir enerji seviyesinde tutar. Spektral çizgi genişliği nicelemek için değişik tanımlamalar yapılmıştır. Doğal çizgi genişliğindeki bir

Protein saflaştırması
amaçları için üretilir. Bu tür amaçlara örnek olarak, protein kimliklemek, nicelemek, ve onun yapısını, çevrim sonrası değişimleri ve fonksiyonları üzerinde

niceleyici cümle içinde kullanımı

Düzenli ifade
karakter ya da grubun ardından gelen niceleyici öncesindeki ifadenin kaç kez görülebileceğini belirtir. En temel niceleyiciler ?, * ve +`dır.: ? Soru işareti

Berber paradoksu
edilmeli. Bu mantıksal cümle, evrensel niceleyici yüzünden doğrulanamaz (çelişkidir). Evrensel niceleyici y, berber de dahil tanım kümesindeki bütün

nicely cümle içinde kullanımı

Glee bölümleri listesi
premieres nicely" (İngilizce). TV by the Numbers. http://tvbythenumbers.com/2009/09/10/tv-ratings-sytycd-vs-potus-and-glee-premieres-nicely/26693. Erişim

2002 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası
Felix Ivory Williams Willie Hordge 38.92 DGR  Jamaika Winston Hutton Orion Nicely Yhann Plummer Usain Bolt 39.15 UGR  Trinidad ve Tobago Chevon Simpson Marc

Stacking
Sapieha, Chad (2011-02-11). "Double Fine’s latest production stacks up nicely". The Globe and Mail. http://www.theglobeandmail.com/news/technology/vi

ve nitelik nedir, bildiren sözcükler, nedir bulmaca, matematikte nedir, eş anlamlısı, tdk, nedir türkçe, nedir vikipedi, eş anlamlısı