Nicelik ne demek, nedir ?

1. Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen ya da azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar.
2. Bir şeyin eşit parçalara bölünebilen ve ölçülebilir olan yanları.
3. Genellikle sayılabilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özellik

Nicelik sözlük anlamı nedir

a.
1. Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar, kantite: Bu artış nicelik bakımından olduğu kadar nitelikte de görüldü. -M. And.
2. Bir şeyin eşit parçalara bölünebilen ve ölçülebilir olan yanları.
3. Genellikle sayılabilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özellik.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Bir sesin sürdüğü zaman, ki buna göre sesler uzun ( long ) veya kısa ( bref diye ayrılır.
Köken: Fransızca quantité
(BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü 1949)

Ölçülebilen, azalıp çoğalabilen büyüklük; nice, ne kadar, ne büyüklükte sorularının karşılığı. // Aristoteles'den beri nicelik temel anlatım biçimlerinden (kategori) biridir. Mantıkta bir önermenin tümel ya da tikel oluşu onun niceliğidir.
Köken: İngilizce quantity
(BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975)

Nesneler ve olaylarla ilgili ölçülebilir özellikler, anlamdaş tutar.
Köken: İngilizce quantity
(BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü 1983)


1. Kelimedeki seslerin veya hecelerin boğumlanma süresindeki uzunluk veya kısalık; bir fonem veya fonem grubunun telaffuz süresi, adem "yokluk" / âdem "insan"; alem "bayrak" / âlem "dünya", cihan "evren"; TT. yok / Tkm. yBok vb. ||
2. Kelimelerin belirttiği canlıları, nesneleri ve kavramları miktar yönünden değerlendirmeye dayanan gramer kategorisi.
Köken: İngilizce quantity
(BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü 2003)

Özdek ya da olayların niteliklerini , türlü ölçmeler sonunda karşılaştırarak büyüklük ve değişimlerinin sayılarla belirlenmesine olanak veren özellik.
Köken: İngilizce quantity
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü 1981)


Köken: İngilizce quantity
(BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu 1979)

bk. özne-yüklem önermesi niceliği.
(BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü1976)

Genellikle sayılabilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özellik.
Köken: İngilizce quantity
(BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü 1974)

Bir şeyin eşit parçalara bölünebilen ve ölçülebilir olan yanları.
Köken: İngilizce quantity
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)

genel uygulayım: Bir nesnenin sayılabilir, ölçülebilir ya da azalıp çoğalabilir özelliği.
Köken: İngilizce quantity
(BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü 1980)

Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nitelik.
Köken: İngilizce amount
(BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü 1981)


1. Keyfiyet.
2. Kemiyet
(Tarama Sözlüğü1969)

Nicelik ingilizce ne demek

n. quantity, proportion

Nicelik cümle içinde kullanımı

Bir şeyin niceliğinden çok niteliğine önem vermeli.

Kütle
Kütle, bir cismin özündeki nicelik lerin ölçü südür. Diğer bir deyişle kütle, madde miktarıdır. Ayrıca nesnenin hareket etmeye karşı ...

Cebir
Cebir, yapı, bağıntı ve nicelik üzerine uğraşan bir matematik dalıdır. Bilinmeyen değerlerin, simge ve harf lerle betimleyerek kurulan ...

Yayılma sabiti
Ölçülen nicelik bir elektrik devresindeki gerilim veya akım olabileceği gibi elektrik alan veya akı yoğunluğu gibi bir alan vektörü de ...

Atom yarıçapı
Bu nicelik atomun çekirdeği ile elektron bulutu arasındaki mesafeyi gösterir. Kuantum atom kuramı na göre bir atomun büyüklüğünden kesin ...

Kalorimetre
Kalorimetre (ısı ölçer), bir nicelik olarak ısıyı ölçen aygıttır. Kalorimetri ise "ısı ölçüm bilimi" ve "ısı ölçümü" için kullanılır. ...

, , , ve nitelik nedir, bildiren sözcükler, nedir bulmaca, matematikte nedir, eş anlamlısı, tdk, nedir türkçe, nedir vikipedi, eş anlamlısı