Nonobjectionable ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "nonobjectionable " sıfat olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "kabul edilebilir, hoş karşılanabilir " gibi anlamlara gelmektedir.