Orantı ne demek, nedir ?

1. Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla tüm arasında bulunan uygunluk, oran, tenasüp.
2. Birincinin ikinciye oranı, üçüncünün dördüncüye oranına eşit olan dört terim arasındaki bağıntı

Orantı sözlük anlamı nedir

a.
1. Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk, oran, tenasüp.
2. mat. Birincinin ikinciye oranı, üçüncünün dördüncüye oranına eşit olan dört terim arasındaki bağıntı, orta.
(Güncel Türkçe Sözlük)

İki oranın eşit olma bildirimi. Simgesi : a/b=c/d, a:b=c:d.
Köken: İngilizce proportion
(BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü 1983)

(matematik)
Köken: Osmanlı Türkçesi tenâsüb
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Bir toplulukta özel bir durumun toplum sayısına bölünmesiyle hesaplanan epidemiyolojik olaylardaki bir matematiksel ölçüm.
Köken: İngilizce proportion
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

Payı belli bir seçeneğe ilişkin gözlem sıklığı, paydası toplam sıklıktan oluşan ve ilgili ayrıtın toplam içindeki oransal payını gösteren bölüm.
Köken: İngilizce proportion
(BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü 1981)

Orantı ingilizce ne demek

n. proportion, ratio

, ,