Stereografik ne demek, nedir ?

1. Stereografi ile ilgili

Stereografik sözlük anlamı nedir

sf. Stereografi ile ilgili.
Köken: Fransızca stéréographique
(Güncel Türkçe Sözlük )

Stereografik ingilizce ne demek

stereographic
Köken: Fransızca

Stereografik cümle içinde kullanımı

Karmaşık düzlem (Stereografik izdüşümler bölümü)
Stereografik izdüşümler: Stereografik izdüşüm. Bazen karmaşık düzlemi birim kürenin yüzeyini işgal ediyormuş gibi düşünmek de faydalıdır. ...

İzdüşüm
Bunlardan başka Laborde, dik, stereografik ve çok yüzlü, Gauss gibi daha çeşitli izdüşüm sistemleri de kullanılmaktadır. Kategori:Geometri ...

Hiperbolik düzlemin dönüşüm grubu
Ptolemy'nin öne sürdüğü Stereografik izdüşüm, 1836'da Bellativis tarafından kürenin düzlem üzerine yayılması olarak tanımlandı. ...

Açıkorur gönderim
Örneğin, sonsuzdaki nokta eklenmiş bir düzlem e küre nin stereografik izdüşüm ü açıkorur bir gönderimdir. Daha yüksek boyutlu Öklid uzayı ...

Hiperbolik geometri
Eğer hiperboloide stereografik izdüşüm uygulanırsa bu sefer oluşturulan modele Poincaré disk modeli denir. Burada geometri yine bir ...

, , ,